Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora zdravstvenih ustanova na području USK-a

26.03.2021 - 01:27 by Administrator

MINISTARSTVO  ZDRAVSTVA,  RADA  I  SOCIJALNE  POLITIKE  USK

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH» br.12/03, 34/03 i 65/13) i   Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2520/2020 od 23.12.2020.godine,  Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

 u dijelu koji se odnosi na  izbor i imenovanje člana  Upravnog odbora JZU Opća bolnica Sanski Most i ZU Gradskih apoteka Ključ, Bužim i Sanski Most i izbor jednog člana  UO u ZU Dom zdravlja Bihać, iz reda stručnih radnika ustanove, objavljen dana 30.09.2020.godine u „Službenim  novinama Federacije BiH“, br.69/20 i dnevnom listu „Avaz“od 28.09.2020.godine i pokreće se ponovni postupak raspisivanja javnog oglasa.                    

      Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH» br.12/0, 34/03 i 65/13) i Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Unsko-sanskog kantona („ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:7/17, 11/17, 17/17 i 2/19), Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2520/2020 od 23.12.2020.godine i Rješenja Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2678/2021 od 18.02.2021.godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona,  raspisuje

 JAVNI  OGLAS

ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH  ODBORA    

ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA

>>> PREUZMI CIJELI JAVNI OGLAS <<<

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

26.03.2021

Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika ...

MINISTARSTVO  ZDRAVSTVA,  RADA  I  SOCIJALNE  POLITIKE  USK Na ...

11.01.2021

JAVNI POZIV / Zahtjev za dostavljanje ponuda ...

ZU Dom Zdravlja i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK, pozivaju ...

03.12.2020

Javni poziv za finansiranje udruženja u ...

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje / sufinansiranje udruženja u vezi ...

22.10.2020

Javni poziv - Udruženja osoba s invaliditetom

Preuzmi dokument: Javni poziv - Udruženja osoba s invaliditetom Prijavni ...

Javne Nabavke

20.04.2021

Nabavka uredske opreme

Nabavka uredske opreme

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene