Jedan od prioriteta istaknuta je problematika rješavanja penzijskog statusa branilaca

29.03.2024 - 22:55 by Administrator

U Ministarstvu za pitanja boraca i RVI Vlade USK danas je održan radni sastanak  na kojem je ministar Almir Tutić sa Hamdijom Abdićem i Razimom Halkićem,  zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i članovima Odbora za boračka i invalidska Federacije BIH i Suvadom Šahinovićem, savjetnikom federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, razgovarao o prioritetima za rješavanje problema koje su predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti delegirali iz boračkih populacija.

Kao jedan od prioriteta istaknuta je problematika rješavanja penzijskog statusa branilaca. 

- Dogovorili smo da Ministarstvo pripremi a zastupnici Abdić i Halkić, na  sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta podnesu Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno - oslobodilačkoga rata, kazao je ministar Tutić nakon sastanka.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

08.12.2023

Javna rasprava o Nacrtu zakona o značajnim ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava o Nacrtu zakona o značajnim datumima, događajima ...

14.04.2022

Javna rasprva za Zakon o značajnim datumima, ...

Preuzmi dokument: Javna rasprva za Zakon o značajnim datumima, događajima ...

Javni pozivi i konkursi

03.11.2023

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

03.10.2023

Poništava se Javni poziv za dodjelu sredstava ...

Poništava se Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama za ...

20.07.2023

Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Ministarstvo za pitanje boraca i RVI
Ulica Vazduhoplovne grupe br.3
(zgrada „Doma pilota“)
borci@vladausk.ba
ID: 4263252770009

Ministar
Almir Tutić
Telefon: +387 (0) 37 316-129
Fax: +387 (0) 37 316-131
Centrala tel. +387 (0) 37 316-050
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Pomoćnik ministra Sebina Mašić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0) 37 316-134
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA BUDŽET I INFORMACIONE POSLOVE
Pomoćnik ministra Fadil Nuhić, dipl.ecc.
Telefon: +387 37 316-135
Fax: +387 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA TREZOR I FINASIJSKO - RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
Pomoćnik ministra Muhamed Memić, dipl.ecc
Telefon: +387(0) 37 316-132
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA OČUVANJE I PROMOCIJU VRIJEDNOSTI ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
Pomoćnik ministra Dženan Akmadžić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0) 37 316-135
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.