Lična karta

13.11.2018 - 13:27 by Administrator

Lična karta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona je na osnovu člana 7. Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br.32/01,16/02, 32/07,

53/07, 56/08,18/12) nadležno za izdavanje lične karte državljanima Bosne i Hercegovine po prebivalištu. U Bosni i Hercegovini od 01.Marta 2013.godine započela je implementacija novog projekta izdavanja ličnih karata na novom obrascu.

VRSTA ZAHTJEVA

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. zahtjev za izdavanje nove lične karte (stranka posjeduje ličnu kartu izdanu po projektu CIPS)

 

- lična karta koja se mijenja

- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 18,00 KM

ne uzimaju se biometrijski podaci

(ukoliko je došlo do izmjene karakteristika lica, boje kose, stranka može zahtjevati da se uzima biometrijski podatak )

2. zahtjeva za izdavanje nove lične karte (stranka posjeduje biometrijsku putnu ispravu)

 

- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 18,00 KM

ne uzimaju se biometrijski podaci

(ukoliko je došlo do izmjene karakteristika lica, boje kose, stranka može zahtjevati da se uzima biometrijski podatak )

3. podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte prvi put

- izvod iz Matične knjige rođenih

- izvod iz Knjige državljana

- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 18,00 KM

uzimaju se biometrijski podaci

4. zahtjev za izdavanje lične karte maloljetniku od 15 do 18 godina

Napomena: prilikom podnošenja zahtjeva i prilikom preuzimanja lične karte neophodno je prisusutvo jednog od roditelja ili staratenja)

- izvod iz Matične knjige rođenih

- izvod iz Knjige državljana

- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 18,00 KM

uzimaju se biometrijski podaci

5. zahtjev za izdavanje lične karte u slučajevima izgubljene/ukradene važeće lične karte

- izvod iz Matične knjige rođenih

- izvod iz Knjige državljana

- rješenje o proglašenju nevažećom izgubljene/

ukradene lične karte nadležnog Odsjeka koji je izdao izgubljenu/ukradenu ličnu kartu

- dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 18,00 KM

uzimaju se biometrijski podaci

 

Nova lična karta se, osim vizualno, od dosadašnje razlikuje u pružanju novih mogućnosti kao što su:

1. unos podataka o krvnoj grupi (stranka naglašava prilikom podnošenja zahtjeva),

troškove određivanja krvne grupe odnosno troškove izdavanja Uvjerenja snosi podnosilac zahtjeva

2. način preuzimanja lične karte može biti lično, poštom ili putem punomoćnika (stranka naglašava prilikom podnošenja zahtjeva),

troškove dostavljanja lične karte pute pošte plaća podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva prema tarifi PTT,

3. unos entitetsko državljanstva (stranka naglašava prilikom podnošenja zahtjeva),

4.kvalificirane potvrde (personaliziranje digitalnog potpisa).

 potpis mora biti orginalan, svojeručan, identičan potpisu koji podnosilac zahtjeva ima namjeru

 koristiti u pravnom saobraćaju;

ako je lice nepismeno ili uzimanje potpisa nije moguće iz drugih objektivnih razloga, na obrascu lične karte mjesto za potpis ostaje prazno, a službeno lice na poleđini zahtjeva navodi razloge nemogućnosti uzimanja potpisa;

Nove karakteristike lične karte su:

1. obrazac lične karte sadrži elektronski memorijski element (čip) u koji se u procesu personalizacije pohranjuju i kriptografski štite podaci, kao i oznaku za vrstu isprave,

2. fotografija u boji,

3. naslov i naziv pojedinih polja pišu se na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku,

4. unos podataka latiničnim i ćeriličnim pismo odvojeno kosom crtom

Zahvaljujući tehnologiji izrade elektroničke lične karte dodatno će biti smanjen rizik za falsificiranje isprave, a građanima omogućeno digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje. Ostali zaštitni elementi koji se nalaze na ličnoj karti su u potpunosti usklađeni sa preporukama Europske unije. Elektronička identifikacija stvara temelj da građani ne moraju dolaziti na šaltere ili u ured kod institucija, nego da određen broj usluga bude dostupan putem portala. Zamjenu lične karte građani nisu obavezni podnositi ukoliko imaju važeću ličnu kartu. Također građani imaju mogućnost ukoliko žele prije isteka važenja lične karte istu zamjeniti novom prije isteka.  

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.10.2023

Poziv za javnu raspravu 20.10.2023.godine

Poziv za javnu raspravu 20.10.2023.godine ( PREUZMI )

25.10.2023

Poziv za javnu raspravu 20.10.2023.godine

Poziv za javnu raspravu 20.10.2023.godine ( PREUZMI )

26.09.2023

Poziv za javnu raspravu 25.09.2023.godine

Poziv za javnu raspravu 25.09.2023.godine ( PREUZMI ) Zakon o izmjenama i dopunama ...

31.03.2022

POZIV // Javna rasprava o Nacrtu Zakona o ...

Ovim putem obavještavamo građane da Ministarstvo unutrašnjih poslova, ...

Javni pozivi i konkursi

14.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

14.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

12.06.2024

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Upravi policije ...

08.05.2024

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Izdvajamo:

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Adnan Habibija
Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

ZAMJENIK DIREKTORA
e-mail: direktor@mupusk.gov.ba
Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava