Materijali za 1. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sansnkog kantona

13.03.2023 - 08:22 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, predsjedavajući Skupštine 

 

S a z i v a

 

1. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona, koja će se održati dana  20.03.2023.godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko – sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 2 u Bihaću.

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Poslanička pitanja;
  2. Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2023.godinu;
  3. Prijedlog Odluke za utvrđivanje visine premije zdravstvenog osiguranja za 2023.godinu;
  4. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2022.godinu;
  5. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2022.godinu;
  6. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2022.godinu;
  7. Izvještaj o radu Kantonalne upravne inspekcije za 2022.godinu;
  8. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2022.godinu.

 

 

 

Predsjedavajući Skupštine

                                                                                 Unsko – sanskog kantona

                                                                                                   Mladen Lonić

 

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.