Materijali za 10. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona

03.11.2023 - 13:46 by Administrator

Na osnovu člana 47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br. 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine Unsko – sanskog kantona

 

S A Z I V AM

 

10. redovnu sjednicu Skupštine Unsko sanskog kantona, koja će se održati dana 15.11.2023. godine (srijeda) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko – sanskog kantona ulica Alije Đerzeleza broj 2, u Bihaću.

 

 

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Zapisnik sa 9. redovne sjednice,
 2. Poslanička pitanja,
 3. Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina sa Odlukom o provođenju Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,
 5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja iz sredstava Revolving fonda za energijsku učinkovitost Federacije Bosne i Hercegovine za javne objekte – sredstva Projekta „Energijska efikasnost u javnim zgradama“,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacionalnih kulturnih društava od posebnog značaja za Unsko-sanski kanton,
 7. Program i plan rada JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać za 2023. godinu,
 8. Program rada JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu,
 9. Program rada JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu,
 10. Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za januar-juni 2023. godine,
 11. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za januar-juni 2023. godine.

 

 

 

                                                                                                 Predsjedavajući Skupštine

Unsko - sanskog kantona

Jasmin Musić, mr. politologije

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.