Materijali za 11. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona

24.11.2023 - 14:11 by Administrator

Na osnovu člana 47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br. 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine Unsko – sanskog kantona

 

 

S A Z I V AM

 

11. redovnu sjednicu Skupštine Unsko sanskog kantona, koja će se održati dana 01.12.2023. godine (petak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko – sanskog kantona ulica Alije Đerzeleza broj 2, u Bihaću.

 

     D n e v n i   r e d

 

  1. Zapisnik sa 10. redovne sjednice,
  2. Poslanička pitanja,
  3. Prijedlog Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata na području Unsko-sanskog kantona,
  4. Prijedlog Odluke o iskazivanju javnog interesa za radom i finansiranjem privatne osnovne škole u sastavu JU Katoličkog školskog centra „Ivan Pavao II“ Bihać,
  5.  
  1. Odluka o usvajanju kvartalnog izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restruktuiranja JZU Opće bolnice u Sanskom Mostu broj: 03-02-2190-607/2023 od 01.08.2023. godine,
  2. Odluka o usvajanju Kvartalnog izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restruktuiranja JZU Opće bolnice u Sanskom Mostu broj: 03-02-2190-651/23 od 18.08.2023. godine,
  3. Odluka o usvajanju kvartalnog izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restruktuiranja ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać za 2023. godinu, broj: 03-02-2190-621/2023 od 04.08.2023. godine,

        6. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać za 2022. godinu,

        7. Izvještaj revizije učinka „Rodna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama“,

        8. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2022. godinu,

        9. Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području USK-a u 2022. godini.

 

 

Predsjedavajući Skupštine

Unsko - sanskog kantona

Jasmin Musić, mr. politologije

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

15.05.2024

Javni poziv za listu eksperata sa koje se ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za listu eksperata sa koje se imenuje ad hoc ...

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Bihac
Datum: 23.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 24°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 10 33
pm10: 17 17
CO: 0 0
O3: 71 30
SO2: 5 2
NO2: 13 7

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava