Materijali za 12. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona

19.12.2023 - 14:25 by Administrator

Na osnovu člana 47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br. 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, u svojstvu zamjenice predsjedavajućeg Skupštine Unsko – sanskog kantona

 

 

S A Z I V AM

 

12. redovnu sjednicu Skupštine Unsko sanskog kantona, koja će se održati dana 26.12.2023. godine (utorak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko – sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza broj 2, u Bihaću.

 

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Zapisnik sa 11. redovne i 4. vanredne sjednice,

 

       2. Poslanička pitanja,

 

        3. Izbor i imenovanja:

 

  1. Rang lista kandidata za izbor članova Nezavisnog odbora sa Prijedlogom Odluke o imenovanju članova Nezavisnog odbora i Prijedlogom Odluke o visini naknade za članove Nezavisnog odbora;

 

       4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023.godinu i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023.godinu,

 

       5. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za period 01.01. do 31.03.2024.godine,

 

       6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine premije zdravstvenog osiguranja za 2024.godinu,

 

       7. a) Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2024.godinu;

           b) Program rada JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2024.godinu;

 

       8. Prijedlog Plana upravljanja otpadom Unsko-sanskog kantona 2023.-2028.godine.

 

 

 

                                                                                              Zamjenica predsjedavajućeg Skupštine

Unsko-sanskog kantona

Ines Delić

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

15.05.2024

Javni poziv za listu eksperata sa koje se ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za listu eksperata sa koje se imenuje ad hoc ...

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava