Materijali za 14. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona

14.02.2024 - 15:26 by Administrator

Na osnovu člana 47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br. 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine Unsko – sanskog kantona

 

S A Z I V AM

 

14. redovnu sjednicu Skupštine Unsko sanskog kantona, koja će se održati dana 21.2.2024.godine (srijeda) u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko – sanskog kantona ulica Alije Đerzeleza broj 2, u Bihaću.

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Zapisnik sa 13. redovne sjednice,
  2. Poslanička pitanja,
  3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Unsko-sanskom kantonu,
  4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i građenju,
  5. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći,
  6. a) Nacrt Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona;

b) Nacrt Poslovnika o provođenju postupka za utvrđivanje povreda Etičkog kodeksa;

       7. Poslovnik o radu Nezavisnog odbora sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti,

       8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Javnim ustanovama osnovnim školama Unsko-sanskog kantona broj: 01-1-14/98 od 28. februara 1998. godine („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 4/98),

       9. Inicijativa za izmjenu visine naknade na minimalano 60% volonterima visoke, više i srednje stručne spreme utvrđene u članu 40. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br. 11/15 i 24/18), podnesena od zastupnice Kulenović Fatke,

     10. Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-decembar 2023.godine,

     11. Informacija o stanju migrantske krize na području Unsko-sanskog kantona,

     12. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za period januar-decembar 2023.godine,

     13. Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Unsko-sanskog kantona u 2023.godini.

                                                                                                

Predsjedavajući Skupštine

 Unsko - sanskog kantona

Zikrija Duraković

  

 

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.