Materijali za 15. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona

29.02.2024 - 11:24 by Administrator

Na osnovu člana 47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br. 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine Unsko – sanskog kantona

 

S A Z I V AM

 

15. redovnu sjednicu Skupštine Unsko sanskog kantona, koja će se održati dana 7.3.2024.godine (četvrtak) u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko – sanskog kantona ulica Alije Đerzeleza broj 2, u Bihaću.

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Zapisnik sa 14. redovne sjednice,
  2. Poslanička pitanja,
  3. a) Prijedlog Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu;

           b) Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu;

       4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona,

       5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona,

       6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika Kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać,

       7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada za 2024.godinu i Finansijski plan za 2024. godinu JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju                     boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ Bihać.

 

 

 

                                                                                                Predsjedavajući Skupštine

Unsko-sanskog kantona

Zikrija Duraković

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.