Materijali za 16. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona

26.03.2024 - 15:01 by Administrator

Na osnovu člana 47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br. 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine Unsko – sanskog kantona

 

 

S A Z I V AM

 

16. redovnu sjednicu Skupštine Unsko sanskog kantona, koja će se održati dana 02.04.2024.godine (utorak) u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko – sanskog kantona ulica Alije Đerzeleza broj 2, u Bihaću.

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Zapisnik sa 15. redovne sjednice,
  2. Poslanička pitanja,
  3. Prijedlog Zakona o dopunama  Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija,
  4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju,
  5. Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Unsko-sanskom kantonu,
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2024.godinu i Odluke o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2024.godinu,
  7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izgradnju svlačionica i popratnih prostorija JU OŠ „Stijena“ Cazin,
  8. Rezolucija o unaprjeđenju zdravstva u Unsko-sanskom kantonu.

 

 

 

           Predsjedavajući Skupštine

Unsko-sanskog kantona

Zikrija Duraković

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.