Materijali za 19. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona

28.05.2024 - 15:56 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ br. 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine Unsko – sanskog kantona

 

S A Z I V AM

 

19. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana  04.06.2024.godine (utorak) u 10,00sati u sali za sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza broj 2, u Bihaću.

 

D n e v n i   r e d

 

1. Zapisnik sa 18. redovne sjednice,

2. Poslanička pitanja,

3. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko - sanskog kantona,

4. Rang lista kandidata sa prijedlogom Odluke o  imenovanju članova Skupštine JP “Unsko - sanske novine”,

5.

a) Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona,

b) Prijedlog Poslovnika o provođenju postupka za utvrđivanje povreda Etičkog kodeksa,

6. Plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko - sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za period 2024. - 2026.godine i Plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko- sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2024.godinu,

I dio,

II dio,

III dio,

IV dio,

V dio,

7. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo za 2023.godinu,

8. Izvještaj o radu Vlade Unsko - sanskog kantona za 2023.godinu,

9. Konsolidovani godišnji obračun Budžeta Unsko - sanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2023.godine,

10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko - sanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2023.godine,

I dio,

II dio,

11. Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01. – 31.12.2023.godine,

12.

a) Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2023.godinu,

b) Plan rada Poljoprivrednog zavoda za 2024.godinu,

13. 

a) Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2023.godinu,

b) Plan rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2024.godinu.

 

Predsjedavajući Skupštine

Unsko - sanskog kantona

Zikrija Duraković

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

15.05.2024

Javni poziv za listu eksperata sa koje se ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za listu eksperata sa koje se imenuje ad hoc ...

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava