Materijali za 20. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona

21.06.2024 - 10:14 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ br. 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine Unsko – sanskog kantona

 

S A Z I V AM

 

20. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana 2.7.2024.godine (utorak) u 11.00 sati, u sali za sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza broj 2, u Bihaću.

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Zapisnik sa 19. redovne sjednice,
  2. Poslanička pitanja,
  3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Bihaću,
  4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu,
  5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju,
  6. Izvještaj o radu za 2023.godinu JU„Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“,
  7. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2023.godinu,

           b) Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2024.godinu,

       8. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za
               2023.godinu
,

           b) Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2024.godinu,

       9. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Bužim za 2023.godinu,

           b) Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Bužim za 2024.godinu,

     10. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za period
               1.1. – 31.12.2023.godine
,

           b) Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2024.godinu,

      11. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Ključ za period 1.1. –
                31.12.2023.godine
,

            b) Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Ključ za 2024.godinu,

      12. a) Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za period 1.1. – 31.12.2023.godine,

            b) Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2024.godinu.

 

 

Predsjedavajući Skupštine

Unsko - sanskog kantona

Zikrija Duraković

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

15.05.2024

Javni poziv za listu eksperata sa koje se ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za listu eksperata sa koje se imenuje ad hoc ...

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Bihac
Datum: 23.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 24°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 10 33
pm10: 17 17
CO: 0 0
O3: 71 30
SO2: 5 2
NO2: 13 7

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava