Materijali za 22.redovnu sjednicu Skupštine USK

22.03.2022 - 18:22 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, predsjedavajući Skupštine  
 
S a z i v a 
 
22. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona, koja će se održati dana 29.03.2022.godine (utorak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.
 
D n e v n i   r e d 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 21. redovne, 9. vanredne i 10. vanredne online sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona;
2. Poslanička pitanja;
3. Izbor i imenovanja:
a) Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Unsko – sanskog kantona;
b) Rang lista  kandidata za izbor predsjedavajućeg i članova Odbora za žalbe javnosti sa Prijedlogom Odluke;
4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju;
5.Prijedl og Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu;
6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom informiranju;
7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
8. Nacrt Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata;
9. Nacrt Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata na području Unsko - sanskog kantona;
10. Nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;
11. Program rada Skupštine Unsko - sanskog kantona za 2022.godinu;
12. Izvještaj o radu Kantonalog suda u Bihaću za 2020.godinu;
13. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko – sanskog kantona za 2020.godinu;
14. Informacija po pitanju stanja u Agenciji za privatizaciju Unsko – sanskog kantona.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Predsjedavajući Skupštine
                                                                                                                                                                                                                                                                   Unsko - sanskog kantona                                                                                                                                                                                                                                                                           Razim Halkić, mr.informatike       
 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

07.12.2022

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU ...

OBAVJEŠTENJE PONUĐAÄŒIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  -OTVORENI ...

04.11.2022

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ...

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ( PREUZMI DOKUMENT )

04.11.2022

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka nabavke putem direktnog sporazuma ( PREUZMI ...

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava