Materijali za 24.redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona

03.06.2022 - 15:21 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, predsjedavajući Skupštine  
 
S a z i v a 
24. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona, koja će se održati dana 15.06.2022.godine (srijeda) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.
 
D n e v n i   r e d 
1. Usvajanje Zapisnika sa 23. redovne sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona;
2. Poslanička pitanja;
3. Izbor i imenovanje:
    a) Rang lista – lista sa najboljim kandidatima za izbor Nezavisnog odbora sa prijedlogom Odluke;
    b) Prijedlog Odluke o imenovanju predsjedavajćeg Komisije za koncesije;
    c) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona;
4. Nacrt Zakona o socijalnom stanovanju Unsko – sanskog kantona;
5. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period oktobar 2019 – septembar 2021.godine;
6. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period oktobar 2020. – septembar 2021.godine;
7. Plan rada i poslovanja Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za period 2021.-2023.godina;
8. Izvještaj o radu i poslovanju Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za period 01.01. – 31.12.2020.godine;
9. Izvještaj o radu i poslovanju Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za period 01.01. – 31.12.2021.godinu;
10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2021. godinu; 
11. Izvještaj o poslovanju ZU Dom zdravlja Bihać za period 01.01. – 31.12.2021.godine;
12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Bužim za 2021. godinu;
13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2021. godinu;
14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2021. godinu;
                                                                                                                                                                                                                                                        Predsjedavajući Skupštine
                                                                                                                                                                                                                                                         Unsko - sanskog kantona                                                                                                                                                                                                                                                                                   Razim Halkić

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

15.05.2024

Javni poziv za listu eksperata sa koje se ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za listu eksperata sa koje se imenuje ad hoc ...

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Bihac
Datum: 27.05.2024.
Vrijeme: 14h
Temperatura: 23°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 9 30
pm10: 17 17
CO: 0 0
O3: 96 40
SO2: 4 2
NO2: 11 6

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava