Materijali za 25.redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona

06.07.2022 - 13:10 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, predsjedavajući Skupštine  
 
S a z i v a 
 
25. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona, koja će se održati dana 14.07.2022.godine (četvrtak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.
 
D n e v n i   r e d 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 24. redovne sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona;
2. Poslanička pitanja;
3. Prijedlog Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima u toku odbrambeno – oslobodilačkog rata na području USK;
4. Prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;
5. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2020.godinu;
6. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2021.godinu;
7. Program rada JU Pedagoški zavod Unsko – sanskog kantona Bihać za 2022.godinu;       
8. Program rada JU „Služba za zapošljavane USK Bihać“ za 2022.godinu;    
9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Služba za zapošljavane USK Bihać“ za 2021.godinu;
10. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić Bihać“ za 2021.godinu;
11. Program rada sa finansijskim planom i njegovim izmjenama ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić Bihać“ za 2022.godinu.
                       
                              
                                                                                                                                                                                                                                                       Predsjedavajući Skupštine
                                                                                                                                                                                                                                                        Unsko - sanskog kantona                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                   Razim Halkić
  

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

07.12.2022

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU ...

OBAVJEŠTENJE PONUĐAÄŒIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  -OTVORENI ...

04.11.2022

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ...

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ( PREUZMI DOKUMENT )

04.11.2022

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka nabavke putem direktnog sporazuma ( PREUZMI ...

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava