Materijali za 4. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona

28.04.2023 - 17:09 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine Unsko – sanskog kantona

 

 

S A Z I V AM

 

4. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana 11.05.2023. godine (četvrtak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 2 u Bihaću.

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Zapisnik sa 3. redovne sjednice održane dana 26.04.2023.godine;
 2. Poslanička pitanja;
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom,
 4. Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2022. godinu,
 5. Izvještaj Kantonalne uprave za šumarstvo za 2022. godinu,
 6. Program rada sa finansijskim planom ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ za 2023. godinu,
 7. Program rada sa finansijskim planom JZU Opće bolnice Sanski Most za 2023. godinu;
 8. Plan i program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2023. godinu;
 9. Plan i Program rada sa finansijskim planom za 2023. godinu ZU Dom zdravlja Ključ,
 10. Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2023. godinu,
 11. Program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Bužim za 2023. godinu,
 12. Program rada i finansijski plan  za 2023. godinu ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac,
 13. Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2023.godinu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša,
 14. Program rada ZU Dom zdravlja Bihać za 2023. godinu sa finansijskim planom,
 15. Program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Cazin za poslovnu 2023. godinu;
 16. Program rada za 2023. godinu i Finansijski plan za 2023. godinu ZU Lječilište „Gata“ Bihać,
 17. Program rada sa finansijskim planom za 2023. godinu ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona,
 18. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu,

 

      19. Informacije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona – Uprava policije:

 1. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za period januar – decembar 2022. godine,
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar – decembar 2022. godine,
 3. Informacija o stanju sigurnosti od vršnjačkog nasilja u školama Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu,
 4. Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu,
 5. Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona u 2022. godini.

 

 

 

 

                    Predsjedavajući Skupštine

Unsko-sanskog kantona

Jasmin Musić, mr. politologije

                                                                                                                                                      

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.