Materijali za 6. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona

05.07.2023 - 13:34 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ br. 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine Unsko – sanskog kantona

 

S A Z I V AM

 

6. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana 14.07.2023. godine (petak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza broj 2, u Bihaću.

 

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Zapisnik sa 5. redovne sjednice održane dana 13.06.2023. godine,
  2. Poslanička pitanja,
  3. Izbor i imenovanje:

a) Prijedlog Odluke o razrješenju predsjedavajućeg Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona s prijedlogom Odluke o imenovanju vršioca dužnosti
     predsjedavajućeg Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona
;

       4. Prijedlog Zakona o socijalnom stanovanju Unsko-sanskog kantona,

       5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Radio-televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać za 2022. godinu, broj: 295-04/23 od 17.04.2023. godine,

       6. Revidirani Plan rada i poslovanja Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2023. godinu,

       7. Program rada JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2023. godinu,

       8. Program rada JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu,

       9. Informacija o stanju planske dokumentacije u Unsko-sanskom kantonu u 2022. godini,

     10. Informacija o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijanić“ Bihać i JZU Opće bolnice Sanski Most,

     11. Odluka o usvajanju kvartalnih izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranju ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać za 2022. godinu,

     12. Odluka o usvajanju kvartalnog izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranju JZU Opće bolnice Sanski Most za 2022. godinu.

 

 

                                                                                                                                   Predsjedavajući Skupštine

                                                                                                                                                 Unsko - sanskog kantona

                                                                                                                                               Jasmin Musić, mr. politologije

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

15.05.2024

Javni poziv za listu eksperata sa koje se ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za listu eksperata sa koje se imenuje ad hoc ...

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava