Ministar Almir Imširović razgovarao s predstavnicima USAID-a o implementaciji e-dozvola u Unsko-sanskom kantonu

07.06.2024 - 13:09 by Administrator

Ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlade Unsko-sanskog kantona Almir Imširović tokom ove sedmice, u Sarajevu je razgovarao sa predstavnicima USAID Misije u BiH a sastanak je tematski posvećen USAID-ovom projektu E-uprave i to temi implementacije sistema za e-dozvole u oblasti građenja, razvijenog uz podršku USAID-a.

Ovo Ministarstvo je u kratkom roku ispunilo sve preduvjete da se projekat e- dozvola počne realizirati na području USK, te se na sastanku razgovaralo o opredjeljenju ovog Ministarstva ka digitalizaciji i stvaranju boljih uslova i naprednijeg poslovnog okruženja u smislu unaprjeđenja administrativnih postupaka u ovom federalnom kantonu.

U sklopu aktivnosti USAID-ovog Projekta E-uprave održana je i prezentacija nedavno usvojenih izmjena Zakona o prostornom uređenju i građenju Unsko-sanskog kantona, koju USAID ističe kao primjer dobre prakse digitalne transformacije javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

24.05.2024

Javna rasprava: Nacrt Zakona o korištenju, ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

15.04.2024

Javni poziv za dostavljanje ponuda-usluge ...

Preuzmi dokumnet: Javni poziv za dostavljanje ponuda-usluge restorana i usluge ...

15.04.2024

Javni poziv za dostavljenje ponuda - Usluge ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dostavljenje ponuda - Usluge stručnog osposobljavanja ...

09.04.2024

Poziv na konsultacije i Trogodišnji plan ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

22.12.2023

Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju ...

Preuzmi dokument: Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju uvjete Ponovnog ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Almir Imširović

Telefon: +387 37 316 041

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, strateško planiranje, ekonomsko-finansijske i opće poslove
Sanela Družić, dipl.ecc.
Telefon: +387 37 316 010
sanela.druzic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava