Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK iniciralo sastanak vezano za nabavku stanice za mjerenje kvalitete zraka

04.02.2020 - 14:34 by Administrator

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK iniciralo sastanak vezano za nabavku stanice za mjerenje kvalitete zraka u Unsko-sanskom kantonu.

Na inicijativu ministra Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnana Alagića danas, 3.2.2020. godine u Federalnom hidrometereološkom zavodu u Sarajevu, održan je sastanak na temu nabavke stanice za mjerenje kvalitete zraka za područje Unsko-sanskog kantona.

Monitoring kvaliteta zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine je u nadležnosti Federalnog hidrometeorološkog zavoda i nadležnih organa kantona i jedinica lokalne samouprave koji treba da osiguraju mjerna mjesta i mjerne stanice za fiksna mjerenja u federalnoj i lokalnim mrežama za monitoring kvaliteta zraka, zatim kontinuirana i povremena uzorkovanja zagađujućih materija na fiksnim lokacijama, povremena mjerenja i uzorkovanja zagađujućih materija koja nisu obuhvaćena mrežom monitoringa kvaliteta zraka; prijenos, obradu, provjeru validnosti i analizu dobijenih rezultata, te na kraju provjeru kvaliteta mjernih postupaka i održavanje mjernih mjesta, instrumenata i prateće opreme u cilju osiguranja zahtjeva kvaliteta podataka.

Obzirom da u Unsko-sanskom kantonu ne postoji institucionalizovan monitoring kvaliteta zraka, neophodno je bilo pokrenuti aktivnosti po ovome pitanju, što je kako je istaknuo ministar Adnan Alagić, razlog ovog sastanka. Na sastanku je dogovoreno da će Federalni hidrometereološki zavod u okviru svojih kapaciteta i resursa sa kojima raspolaže iznaći način kako bi i Unsko-sanski kanton bio umrežen sa odgovarajućom opremom, a ovo je bila prilika da se spomene i to kako da je u svim kantonima potrebno raditi na uspostavljanju detaljnog katastra izvora emisija koji bi osim postrojenja uključivao i domaćinstva i saobraćaj, kao i izrade studije o učešću pojedinih vrsta izvora emisije u zagađenju zraka.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

19.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

18.10.2021

Javni poziv za subvencioniranje rješavanja ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog ...

18.10.2021

Uvid u Idejni projekat za izgradnju solarne ...

Uvid u Idejni projekat za izgradnju solarne elektrane "Medeno Polje 1"

15.09.2021

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka ...

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka fotonaponskih elektrana ASA - lokacija ...

Javne Nabavke

18.10.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

21.10.2021

  .

Obavještenja iz ministarstava

21.10.2021

  .