Odluke i planovi sa 2. sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite

08.05.2024 - 22:16 by Administrator

U Bihaću je danas održana 2. sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite kojom je predsjedavao Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona koji je po funkciji i komandant Štaba CZ USK.
Članovi Štaba, na današnjoj sjednici dali su saglasnost za korištenje sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te odobrili pokretanje postupka javne nabavke i registracije čamca sa motorom i prikolice za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, u ukupnom iznosu do 57.500,00 KM.

Iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća odobreno je i pokretanje postupka javne nabavke za nabavku opreme za pripadnike Službe za zaštitu od šumskih požara - Udruženje Aero klub „Bihać", u ukupnom iznosu do 7.000,00 KM.

Štab CZ dao je saglasnost na pokretanje postupka javne nabavke i registracije motornog vozila za Službu za higijensko-epidemiološku zaštitu, u ukupnom iznosu do 58.000,00 KM, a za
nabavku opreme za realizaciju III faze sistema radio veza, za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, odobreno je korištenje sredstava u ukupnom iznosu do 150.000,00 KM.

Za nabavku opreme za Službu za prvu pomoć i zbrinjavanje ugroženih i stradalih odobren je ukupan iznos do 18.500,00 KM.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

15.05.2024

Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama ...

06.05.2024

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

27.04.2024

Javni oglas za popunu radnog mjesta - prijem ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za popunu radnog mjesta - prijem namještenika ...

27.04.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Bihac
Datum: 27.05.2024.
Vrijeme: 15h
Temperatura: 24°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 9 30
pm10: 18 18
CO: 0 0
O3: 95 40
SO2: 4 2
NO2: 11 6

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava