Održan drugi sastanak pred početak izvođenja radova na kantonalnim objektima

10.12.2020 - 16:16 by Administrator

Dana, 10.12.2020. godine nakon što je okončana tenderska procedura za građevinske radove, u organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona održan je radni sastanak vezano za početak izvođenja radova u okviru implementacije projekta „Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata Unsko-sanskog kantona“.

Cilj sastanka bio je dogovor o dinamici i rasporedu izvođenja radova koji se odnosio na građevinske radove na zamjeni krova na objektu JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać – sportska dvorana i zamjeni vanjske stolarije na objektu Osnovna škola Cazin II iz Cazina.

Sastanku su pored sufinancijera predstavnika Ministarstva, gradova Bihaća i Cazina i UNDP-a, učestvovali i korisnici objekata, odnosno predstavnci ova dva školska objekta, te predstavnci, izvođača radova, firme NIWEX d.o.o. Derventa i Limometal d.o.o. Cazin i nadzora, firma IG d.o.o. Banja Luka.

Naime, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona u sklopu primjena mjera energijske efikasnosti na javnim objektima u vlasništvu Unsko-sanskog kantona, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija 30. juna 2020. godine, te gradovi Bihać i Cazin, potpisali su Sporazume o sufinanciranju u svrhu implementacije projekta pod nazivom „Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata Unsko-sanskog kantona“. Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata Unsko-sanskog kantona financirano je od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Vlade Švedske, Zelenog klimatskog fonda, Grada Bihaća i Grada Cazina, a radovi će biti implementirani kroz Razvojni program Ujedinjenih nacija. 

Prvi sastank održan je 27.10.2020.godine, kada su bili učesnici u projektu u dijelu koji se onosi na mašinske radove i čija je implementacija u toku.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

19.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

18.10.2021

Javni poziv za subvencioniranje rješavanja ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog ...

18.10.2021

Uvid u Idejni projekat za izgradnju solarne ...

Uvid u Idejni projekat za izgradnju solarne elektrane "Medeno Polje 1"

15.09.2021

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka ...

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka fotonaponskih elektrana ASA - lokacija ...

Javne Nabavke

18.10.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

21.10.2021

  .

Obavještenja iz ministarstava

21.10.2021

  .