Održan prvi sastanak Komisije za izradu Plana upravljanja otpadom za Unsko-sanski kanton sa odabranim konsultantom Javnom naučno istraživačkom ustanovom „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“

08.11.2022 - 11:18 by Administrator

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nakon provedenog postupka javne nabavke, zaključilo je Ugovor o nabavci usluge izrade Plana upravljanja otpadom za Unsko-sanski kanton sa dobavljačem  Javnom naučno istraživačkom ustanovom „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“. 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom a na prijelog Ministarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Plana upravljanja otpadom za Unsko-sanski kanton u čijem sastavu se nalaze predstavnici lokalnih zajednica USK-a, javnih komunalnih preduzeća, nevladinog sektora, akademske zajednice, određenih institucija koje u okviru svojih djelatnosti imaju važnu ulogu u zaštiti okoliša kao i predstavnici ovog Ministarstva.

Dana 07.11.2022. godine održan je prvi sastanak Komisije za izradu Plana upravljanja otpadom Unsko-sanskog kantona sa konsultantom Javnom naučno istraživačkom ustanovom „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“.

Na prvom sastanku predstavnici odabranog konsultanta predstavili su Dinamički plan sa planiranim aktivnostima te anketne obrasce koji predstavljaju jednu od polaznih tačaka za izradu Plana.

Kantonalni Plan upravljanja otpadom treba biti planski dokument koji će sadržavati detaljne smjernice i konkretne prijedloge mjera koje treba sprovesti u cilju uspostave održivog upravljanja otpadom na području kantona u periodu od 5 godina. 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

04.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Bosanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

08.03.2023

Javni poziv na uvid u idejni rudarski projekat ...

Javni poziv na uvid u idejni rudarski projekat eksploatacije dolomita na PK "Šišići" ...

26.02.2023

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju fotonaponske elektrane "Carpet ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

07.12.2022

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU ...

OBAVJEŠTENJE PONUĐAÄŒIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  -OTVORENI ...

04.11.2022

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ...

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ( PREUZMI DOKUMENT )

04.11.2022

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka nabavke putem direktnog sporazuma ( PREUZMI ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Senad Dizdarić

Telefon: +387 37 316 041

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, strateško planiranje, ekonomsko-finansijske i opće poslove
Sanela Družić, dipl.ecc.
Telefon: +387 37 316 010
sanela.druzic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava