Održan prvi sastanak Komisije za izradu Plana upravljanja otpadom za Unsko-sanski kanton sa odabranim konsultantom Javnom naučno istraživačkom ustanovom „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“

08.11.2022 - 11:18 by Administrator

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nakon provedenog postupka javne nabavke, zaključilo je Ugovor o nabavci usluge izrade Plana upravljanja otpadom za Unsko-sanski kanton sa dobavljačem  Javnom naučno istraživačkom ustanovom „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“. 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom a na prijelog Ministarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Plana upravljanja otpadom za Unsko-sanski kanton u čijem sastavu se nalaze predstavnici lokalnih zajednica USK-a, javnih komunalnih preduzeća, nevladinog sektora, akademske zajednice, određenih institucija koje u okviru svojih djelatnosti imaju važnu ulogu u zaštiti okoliša kao i predstavnici ovog Ministarstva.

Dana 07.11.2022. godine održan je prvi sastanak Komisije za izradu Plana upravljanja otpadom Unsko-sanskog kantona sa konsultantom Javnom naučno istraživačkom ustanovom „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“.

Na prvom sastanku predstavnici odabranog konsultanta predstavili su Dinamički plan sa planiranim aktivnostima te anketne obrasce koji predstavljaju jednu od polaznih tačaka za izradu Plana.

Kantonalni Plan upravljanja otpadom treba biti planski dokument koji će sadržavati detaljne smjernice i konkretne prijedloge mjera koje treba sprovesti u cilju uspostave održivog upravljanja otpadom na području kantona u periodu od 5 godina. 

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

09.04.2024

Poziv na konsultacije i Trogodišnji plan ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

22.12.2023

Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju ...

Preuzmi dokument: Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju uvjete Ponovnog ...

13.12.2023

Nacrt rang liste na ponovni javni poziv za ...

Preuzmi dokument: Nacrt rang liste na ponovni javni poziv za subvencioniranje ...

27.11.2023

Konačna rang lista po javnom pozivu za dodjelu ...

Preuzmi dokument: Konačna rang lista po javnom pozivu za dodjelu sredstava ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Almir Imširović

Telefon: +387 37 316 041

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, strateško planiranje, ekonomsko-finansijske i opće poslove
Sanela Družić, dipl.ecc.
Telefon: +387 37 316 010
sanela.druzic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.