Održan sastanak Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj

03.02.2021 - 14:28 by Administrator

Dana 03.02.2021. godine u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona održan je sastanak Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj.

Kako je Savjet ministara Bosne i Hercegovine u oktobru mjesecu 2020. godine imenovao Ekspertni tim za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, čiji su članovi takođe i predstavnici Unsko-sanskog kantona sastanak je održan sa ciljem Informiranja Radne grupe o proteklim dešavanjima i aktivnostima Ekspertnog tima.

Nakon analize dosadašnjih aktivnosti Radne grupe i informiranja Radne grupe o aktivnostima Ekspertnog tima doneseni su odgovarajuću Zaključci Radne grupe sa akcentom na nastavku aktivnosti tj. poduzimanju adekvatnih mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi, odnosno građana Unsko-sanskog kantona,a naročito stanovništva koje živi u općinama koje graniče sa Republikom Hrvatskom na ovom području.

Istaknuta je važnost kontinuirane saradnje sa delegatima u zakonodavnim skupštinama viših nivoa vlasti sa područja Unsko-sanskog kantona, kao praćnjem aktivnosti Ekspertnog tima imenovanog od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

30.04.2021

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za podnošenje prijava za učešće ...

05.04.2021

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "Veladžić" Cazin za izdavanje ...

10.03.2021

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "G_PETROL" P.J. Bihać 2 za ...

09.02.2021

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Messer ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora "Messer Tehnoplin" d.o.o. Sarajevo ...

Javne Nabavke

11.05.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila 

11.05.2021

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije ...

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

11.05.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

11.05.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava