Održana 48. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

08.09.2023 - 13:30 by Administrator

Na 48. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, kojom je, po ovlaštenju premijera, predsjedavao ministar finansija Sanel Mahić, razmatran je i utvrđen Nacrt Zakona o slobodi mirnog okupljanja, obrađivača Ministarstva unutrašnjih poslova, te je isti upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona u dalju proceduru.

Nacrt Zakona je pripremila Komisija imenovana od Ministarstva unutrašnjih poslova USK a značajan dio aktivnosti izrade proveden je kroz projekat "Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini". Na preliminarni tekst Zakona komentare su dali u zajedničkom pismu Delegacija EU u BiH, Misija OSCE-a u BiH te Ured Visokog predstavnika u BiH. Izradi Nacrta Zakona o slobodi mirnog okupljanja prethodile su sveobuhvatne konsultacije sa ekspertima iz date oblasti kako bi se u konačnici kreirala najkvalitetnija zakonska rješnja u ovoj oblasti, a s druge strane ostvarila potreba osiguranja podsticajnog okruženja za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja slobodi okupljanja što je i obaveza Unsko-sanskog kantona u ispunjenju 14 prioriteta koji su utvrdeni u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo Evropskoj uniji.

Ovim Zakonom se uređuje, omogućava i štiti sloboda mirnog okupljanja na području Unsko-sanskog kantona. Nacrtom Zakona prvenstveno se uvodi jasna razlika izmedu slobode mirnog okupljanja, koja čini predmet ovog Zakona i javnih okupljanja na komercijalnoj osnovi, koji će se urediti posebnim zakonom i posebno se razrađuju definicije pojmova, te uvode novi pojmovi kojima se proširuje i omogućavaju različite vrste okupljanja, a koje do sada nisu bile omogućene. Tako se uvodi i pojam spontano mirno okupljanje kao okupljanje lica na području Kantona kao neposredan odgovor na određeni događaj u društvu, o kojem se nadležni organ ne može obavijestiti u zakonom propisanom roku. Ovakva vrsta okupljanja prema ranijem propisu nije bila omogućena, te je bila i kažnjiva, iako značaj reakcije širih masa na određene procese i dešavanja u društvu, te odluke koje se donose i tiču se javnosti zahtijevaju da država prepozna i omogući advekvatne i pravovremene reakcije i angažovanje javnosti na takve događaje u društvu. Potreba da se u zakonu prepozna spontano okupljanje opravdana je činjenicom da takva okupljanja treba smatrati očekivanim obilježjem zdrave demokratije i sukladno smjernicama OSCE-a i Vijeća Evrope o mirnom okupljanju iz 2019. godine vlast treba da poduzme sve razumne i odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da spontana i nenajavljena okupljanja budu omogućena i zaštićena na isti način kao okupljanja koja su unaprijed planirana, navodi se u obrazloženju MUP-a USK.

Na današnjoj sjednici, iz resora MUP-a, utvrđen je i Nacrt Zakona o javnim priredbama Unsko-sanskog kantona, koji je također upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona u dalju proceduru.
Zakonom o javnim priredbama Unsko-sanskog kantona uređuje se način organiziranja javne priredbe i drugog oblika okupljanja na području Unsko- sanskog kantona koje se ne smatra mirnim okupljanjem organizovanim u skladu s propisom o slobodi mirnog okupljanja nego okupljanje kojem je svrha ostvarivanje privrednih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih, i drugih interesa koji nemaju za cilj ostvarivanje prihoda.

Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj danas dala je pozitivno mišljenje na Inicijativu skupštinskog zastupnika Azhara Sejarića koja se odnosi na izgradnju spomen obilježja dr.Irfanu Ljubijankiću, prvom ministru vanjskih poslova R BiH.

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na konačne rang liste korisnika sredstava nakon provedenog javnog poziva za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja male privrede za 2023. godinu ,,Jačanje konkurentnosti subjekata male privrede-pravna lica" te je ovlaštena ministrica privrede Samra Mehić da sa korisnicima potpiše ugovore o dodjeli sredstava.

Ovim programom Ministarstva privrede bit će finansirana 124 projekta sa ukupnim iznosom 3,359.470 KM.

U informaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprovrede i šumarstva o realizaciji žetve, razmatranoj danas na sjednici Vlade USK, se navodi da je ukupno zasijanih i požnjevenih površina pod strnim žitima na području Unsko-sanskog kantona, po podacima općinskih/gradskih službi, bilo 8.050 ha sa ukupnom proizvodnjom od 22.158 t. U odnosu na 2022. godinu osjetan je pad zasijanih i požnjevenih površina (9097 ha) za 1.047 ha. Najveći udio u zasijanim površinama ima grad Cazin 53%, a najmanji općina Ključ oko 3%. Po strukturi pšenica je zastupljena sa 45,3 % zasijanih oraničnih površina pod strnim žitima, ječam 13.35%, zob 15,85%, tritikale 19,39%, raž 3,45 %, heljda 0,57% i soja 2,05%.

Ministarstvo poljoprivrede predložilo je mjere koje uključuju osiguranje posebnih mehanizama kredita za obrtna sredstva primarnim poljoprivrednim proizvođačima, podršku osposobljavanju malih mlinova, jačanje savjetodavne službe te su ukazali na potrebu rješavanja problematike organizovanog otkupa.

Na prijedlog Poljoprivrednog zavoda Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatila je i Informaciju o poduzetim aktivnostima sa prijedlogom mjera u cilju uspostavljanja robnih rezervi na području USK.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

12.07.2024

Javni poziv za dodjelu grantova organizacijama ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu grantova organizacijama civilnog društva ...

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 


Bihac
Datum: 24.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 26°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 9 30
pm10: 13 13
CO: 0 0
O3: 93 39
SO2: 4 2
NO2: 10 5

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava