Osma međunarodna naučno - stručna konferencija "5. juni- Svjetski dan zaštite okoliša"

05.06.2024 - 15:00 by Administrator

U Bihaću je danas počela s radom Osma međunarodna naučno- stručna konferencija "5. juni- Svjetski dan zaštite okoliša", koju organiziraju Biotehnički i Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Univerzitet u Novoj Gorici - Laboratory for Environmental and Life Science, Univerzitet Metropolitan - Fakultet za primjenjenu ekologiju "FUTURA" Beograd i Veleučilište u Karlovcu, u suradnji sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlade Unsko-sanskog kantona.

Prvi radni dan ovogodišnje konferencije tematski je posvećen planovima susjedne Hrvatske za izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, u pograničnom području, čemu se BiH oštro protivi.

O ovoj temi na skupu je govorila i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

Konferenciju je otvorio premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić koji je istaknuo da je Unsko-sanski kanton, kao ekološki osviješteno područje, dobar primjer kako se gradi kultura svijesti o bitnosti zaštite okoliša.

- Zahvaljujući i tom bitnom elementu ovaj je kanton uspio proglasiti zaštićeno područje danas Nacionalnog parka Una. Iz ovog kantona, konkretno iz Bužima, krenula su prva upozorenja na opasnost plana o izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Čerkezovac u susjednoj Hrvatskoj koje se u Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada RH navodi kao lokacija za skladištenje još 1999. godine. Nažalost, trebale su proći godine prije nego je cijela Bosna i Hercegovina, svi nivoi vlasti i oba entiteta udružili snage u jedinstvenom stavu da se spriječe namjere izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u pograničnom području, koje, da tragedija bude veća, budući razvoj temelji upravo na prirodnim resursima i zaštitu okoliša određuje kao polazište održivog razvoja. U programu ove konferencije istakli ste sekcije: Zaštita ekosistema; Okoliš, hrana i zdravlje; Održiva animalna i biljna proizvodnja; Upravljanje šumama; Upravljanje otpadom; Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije te Pravno- ekonomska regulativa u zaštiti okoliša. Svaka od ovih tema zaslužuje posebnu pažnju i aktivan pristup i struke i političke javnosti. Vlada, na čijem sam čelu, daje stručnoj javnosti značaj koji zaslužuje, ali ovaj odnos mora biti obostran. Upozorenja, sugestije i svaki napor za ukazivanje značaja zaštite okoliša neće imati efekt ako se ne udruže snage i nema zacrtan konkretan cilj kojem se teži. Tek kada je država BiH progovorila jednim glasom protiv izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori, učinili smo prvi konkretan korak ka cilju da se taj projekat zaustavi. Tek kada struka naučno dokaže opasnost imaćemo polazište da se kao država borimo za zaštitu naših prirodnih resursa ali i prava naših građana na zdrav okoliš.

Uvaženi predstavnici visokoškolskih ustanova, eksperti od vas očekujemo i da ekološko obrazovanje, kao multidisciplinarno područje, izdignete na novi nivo. Vaš primarni cilj mora biti obrazovanje novih generacija stručnjaka koji će biti osposobljeni za odgovorno upravljanje okolišem i planiranje održivog razvoja. Održivi razvoj, po svojoj definiciji, podrazumijeva da se strategije razvoja temelje na očuvanju neobnovljivih resursa i zaštiti okoliša za buduće generacije. Te buduće generacije, moraju predvoditi stručnjaci koje naš obrazovni sistem mora izgraditi.
I to je cilj na kojem saradnju stručno- naučne i političke javnosti treba temeljiti i vjerujem da govorimo istim glasom kada je u pitanju budućnost našeg kantona, države i regiona u cjelini, kazao je premijer USK na konferenciji organizovanoj povodom Svjetskog dana okoliša.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

24.05.2024

Javna rasprava: Nacrt Zakona o korištenju, ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

15.04.2024

Javni poziv za dostavljanje ponuda-usluge ...

Preuzmi dokumnet: Javni poziv za dostavljanje ponuda-usluge restorana i usluge ...

15.04.2024

Javni poziv za dostavljenje ponuda - Usluge ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dostavljenje ponuda - Usluge stručnog osposobljavanja ...

09.04.2024

Poziv na konsultacije i Trogodišnji plan ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

22.12.2023

Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju ...

Preuzmi dokument: Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju uvjete Ponovnog ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Almir Imširović

Telefon: +387 37 316 041

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, strateško planiranje, ekonomsko-finansijske i opće poslove
Sanela Družić, dipl.ecc.
Telefon: +387 37 316 010
sanela.druzic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava