JAVNI POZIV - Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona će izložiti prodaji otpisana osnovna sredstva

29.09.2021 - 13:21 by Administrator

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona Odluka broj: 03-017-3212/2021 od 24.06.2021.godine i Odluke Uprave policije Minstarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-04-/06-11-590/2021 od 05.07.2021.godine, policijski komesar Uprave policije objavljuje:

JAVNI POZIV

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona će izložiti prodaji slijedeća otpisana osnovna sredstva.

I – PREDMET PRODAJE

GRUPA - osam (8) službenih motornih vozila prema početnoj cijeni i tehničkim karakteristikama datim u tabelarnom prikazu:

 

Red.

br.

Marka vozila

Registarski broj vozila

God. proiz.

Broj šasije

01.

Golf A-3

M53-O-849

1977

WVWZZZ1HZVB068200

02.

Golf A-5

T60-M-025

2008

WVWZZZ1KZ89000463

03.

VW Transporter furgon

K38-J-712

1997

WV1ZZZ70ZWH074687

04.

Ford Explorer

J29-M-217

1998

1FMZU34X6WUA55313

05.

Škoda Octavia

A69-K-232

2005

TMBDG41U168844273

06.

Škoda Octavia

M35-E364

2006

TMBDG41U26S006112

07.

Škoda Octavia

M30-K-700

2008

TMBDG41U985006417

08.

Golf A-4

J73-E-107

2003

WVWZZZ1JZ49103024

POČETNA CIJENA                                                                                          24.000,00  KM

II-  NAČIN PRODAJE

Prodaja službenih motornih vozila se vrši putem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati predmet prodaje dana 12.10., 13.10. i 14.10.2021.godine u vremenu od 0900h do 1200h , uz obaveznu prethodnu najavu dolaska Alibegović Suadu, službeniku Ministarstva, na broj telefona 037/224-224 lokal 143.

Prodaja gore navedenih sredstava se će vršiti po principu viđeno kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Prodaja će se izvršiti u grupi sredstava u cijelini, isključena je pojedinačna prodaja.

Kupljena sredstva preuzimaju se u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Ponuda  treba da sadrži:

  1. iznos ponude izražen u KM
  2. dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje

 

Depozit se uplaćuje na Jedinstven račun trezora Unsko-sanskog kantona broj: 3389002202628383 u svrhu uplate učešća u javnom pozivu.

Učesnicima koji nisu uspjeli na javnom pozivu vraća se depozit uplaćen na Jedinstven račun trezora Unsko-sanskog kantona u skladu sa Pravilnikom o procedurama povrata i preknjiženja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" br. 7/06, 9/10).

U slučaju da kupac u roku od pet dana od dana izvršene prodaje odnosno od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita te će se smatrati da javni poziv nije uspio i da će se po potrebi provesti odnosno raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu Uprava policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ulica 502 Viteške brigade broj 2, Bihać 77 000, sa naznakom „Ponovni javni poziv za prodaju službenih motornih vozila – NE OTVARAJ“ najkasnije do dana 15.10.2021.godine 1130 h.

Kupac je dužan preuzeti predmet prodaje u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 15.10.2021.godine  u 1200h u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (Sala za sastanke). Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.

Nepotpune i kasno prispjele ponude neće se razmatrati.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za kupnju po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

V - DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu predviđenom za razgledavanje.

 

 

                                                                                                             POLICIJSKI KOMESAR

                                                                                                          Generalni inspektor policije

                                                                                                           ______________________

                                                                                                                      Mujo Koričić

 

 

 

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

07.12.2021

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije ...

30.11.2021

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih ...

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi ...

18.10.2021

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

13.10.2021

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za prodaju prikupljenih ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu saglasnosti ...

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata

08.11.2021

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

26.10.2021

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

07.12.2021

.

Obavještenja iz ministarstava

07.12.2021

.