Potvrđen dogovor o zaključivanju novog Kolektivnog ugovora u zdravstvu

28.03.2023 - 17:20 by Administrator

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić prisustvovao je danas radnom sastanku predstavnika kantonalne vlasti sa predstavnicima sindikata u zdravstvu, tematski posvećen finaliziranju aktivnosti zaključivanja novog Kolektívnog ugovora za oblast zdravstva na području Unsko-sanskog kantona.

Radnom sastanku, uz premijera Ružnića, prisutan je bio i predsjedavajući Skupštine USK Jasmin Musić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike u Vladi USK Muris Halkić, v.d. direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK Mirza Tatarević te predstavnici oba sindikata u zdravstvu.

Sudionici sastanka potvrdili su ranije postignutnuti dogovor o potpisivanju novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko-sanskog kantona a najznačajnija izmjena u odnosu na raniji Kolektivni ugovor odnosi se na definisanje povećanih koeficijenata za isplatu plaća, satnice i određenih prinadležnosti zaposlenima u zdravstvu.

Danas je, na ovom sastanku, dogovorena dinamika aktivnosti koje prethode potpisivanju novog Kolektivnog ugovora usaglašenog sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Unsko-sanskog kantona i Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona kao i okvirni termini potpisivanja ugovora kako bi u roku od naredne dvije sedmice počela primjena Kolektivnog ugovora i isplate plaća u zdravstvu sa povećanjima.

Sastanak je iskorišten i za konstruktivan razgovor o prioritetima za unaprijeđenje u oblasti zdravstva, definisanju najboljih rješenja za poboljšanje rada zdravstvenih ustanova i pružanja zdravstvene usluge pacijentima.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

27.06.2022

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

19.04.2024

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Preuzmi dokument: TROGODIŠNJI PLAN RADA 2025-2027

27.03.2024

Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova ...

19.02.2024

Javni poziv za registraciju kantonalnih organizacija ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za registraciju kantonalnih organizacija osoba ...

16.02.2024

Javni oglas za izbor i imenovanje članova ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Bihac
Datum: 24.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 26°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 9 30
pm10: 13 13
CO: 0 0
O3: 93 39
SO2: 4 2
NO2: 10 5

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Ministar

 • Zemina Kadirić
  037 316 - 058

E-mail:

Telefon:

 • Tehnički sekretar:
  037 316 - 057
 • Pomoćnik ministra za socijalnu politiku:
  037 316 - 056
 • Pomoćnik ministra za zdravstvo:
  037 316 - 054

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava