Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za period 2025. - 2027. godina

28.03.2024 - 09:20 by Administrator

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada. U skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje Radnu verziju trogodišnjeg plana rada u cilju konsultacija i dobivanja komentara i preporuka.

Komentari i preporuke na radnu verziju Trogodišnjeg plana rada mogu se dostaviti u pisanom obliku najkasnije do 09.04.2024.godine na e-mai: poljoprivreda@vladausk.ba

Preuzmi dokument:

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

26.12.2023

Javni poziv za konsultacije zainteresirane ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za konsultacije zainteresirane javnosti povodom ...

13.09.2023

Javna rasprava - Nacrt Strategije poljoprivrede ...

Preuzmi dokument: SPRR USK - Finalni draft - SB -19.08.2023.

Javni pozivi i konkursi

28.03.2024

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

15.03.2024

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje ...

22.02.2024

Javni poziv za dodjelu područja djelovanja ...

Preuzmu dokument: Javni poziv za dodjelu područja djelovanja za veterinarske ...

12.01.2024

KONKURS O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE RIBOLOVNIH ...

Preuzmi dokument: KONKURS O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE RIBOLOVNIH PODRUČJA, ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke