Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu rada Ministarstva privrede USK za period 2025.-2027. godine

02.04.2024 - 10:56 by Administrator

Donošenje Trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave definisano je članom 18. stav (2) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 32/17) i članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 74/19). Stoga je na osnovu Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona 2021 – 2027. godine i Akcionog plana za period 2025-2027 godine izrađena radna verzija trogodišnjeg plana rada Ministarstva privrede.
U skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo je dužno radnu verziju Trogodišnjeg plana rada objaviti na službenoj web-stranici radi konsultacija sa socioekonomskim partnerima i širom javnošću, sa ciljem dobijanja komentara i preporuka u roku od deset dana od objave na stranici, te nakon toga konačnog sačinjavanja prijedloga trogodišnjeg plana rada Ministarstva.

U skladu sa prethodno navedenim u prilogu akta dostavljamo Trogodšnji plan rada Ministarstva privrede za period 2025-2027. godine  radi objave na službenoj web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona, uz napomenu:

„Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail: privreda@vladausk.ba najkasnije do petka 12.04.2024. godine. 

Preuzmi dokument:

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

28.12.2023

Konačna rang lista korisnika sredstava po ...

Preuzmi dokument: Konačna rang lista korisnika sredstava po Javnom pozivu ...

27.12.2023

Konačna rang lista korisnika sredstava po ...

Preuzmi dokument: Konačna rang lista korisnika sredstava po Javnom pozivu: ...

26.12.2023

Konačna rang liste korisnika sredstava po ...

Preuzmi dokument: Konačna rang liste korisnika sredstava po javnom pozivu ...

18.12.2023

Preliminarna rang lista korisnika sredstava ...

Prezmi dokument: Preliminarna rang lista korisnika sredstava i liste subjekata ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


JAVNO - PRIVATNO 
partnerstvo USK

 

PROMO:

Zeleni kanton || â–» ENG version


Vrata Bosne || â–» ENG version


Odmor kakav zaslužujete / â–» ENG version


Kanton voda i rijeka || â–» ENG version


Gata Ilidža || â–» ENG version


Kontakti

Ministarstvo privrede
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+387 (0) 37 316033
Fax: +387 (0) 37 227783
e-mail: privreda@vladausk.ba
ID broj: 4263251020006

MINISTAR
Armin Kardašević
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+38737316035
e-mail: privreda@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.