Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu rada Ministarstva za pitanje boraca i RVI za period 2025. – 2027. godina

23.04.2024 - 12:33 by Administrator

Donošenje Trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave definisano je članom 18. stav (2) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 32/17) i članom 11. Uredbe o trogodišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 74/19). Obzirom na propisano, a na osnovu Strategije razvoja Unsko - sanskog kantona 2021-2027. godine i Akcionog plana za period 2025-
2027 godine, izrađena je radna verzija trogodišnjeg plana rada Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida.

U skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo je dužno radnu verziju Trogodišnjeg plana rada objaviti na službenoj web-stranici radi konsultacija sa socioekonomskim partnerima i širom javnošću, sa ciljem dobijanja komentara i preporuka u roku od deset dana od objave na stranici, te nakon toga konačno sačiniti prijedlog trogodišnjeg plana rada Ministarstva.

„Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail: borci@vladausk.ba najkasnije do 2.5.2024.godine.“

Preuzmi dokument:

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

08.12.2023

Javna rasprava o Nacrtu zakona o značajnim ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava o Nacrtu zakona o značajnim datumima, događajima ...

14.04.2022

Javna rasprva za Zakon o značajnim datumima, ...

Preuzmi dokument: Javna rasprva za Zakon o značajnim datumima, događajima ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2024

Javni poziv - Jednokratne novčene pomoći

Preuzmi dokument: Javni poziv - Jednokratne novčene pomoći

17.05.2024

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima ...

Preuzmi dokument: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima branilačkih ...

23.04.2024

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Donošenje Trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave definisano ...

03.11.2023

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Ministarstvo za pitanje boraca i RVI
Ulica Vazduhoplovne grupe br.3
(zgrada „Doma pilota“)
borci@vladausk.ba
ID: 4263252770009

Ministar
Almir Tutić
Telefon: +387 (0) 37 316-129
Fax: +387 (0) 37 316-131
Centrala tel. +387 (0) 37 316-050
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Pomoćnik ministra Sebina Mašić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0) 37 316-134
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA BUDŽET I INFORMACIONE POSLOVE
Pomoćnik ministra Fadil Nuhić, dipl.ecc.
Telefon: +387 37 316-135
Fax: +387 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA TREZOR I FINASIJSKO - RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
Pomoćnik ministra Muhamed Memić, dipl.ecc
Telefon: +387(0) 37 316-132
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

SEKTOR ZA OČUVANJE I PROMOCIJU VRIJEDNOSTI ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
Pomoćnik ministra Dženan Akmadžić, dipl. pravnik
Telefon: +387(0) 37 316-135
Fax; +387(0) 37 316-131
borci@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava