Prezentacija potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva

21.10.2020 - 01:14 by Administrator

Dana 20.10.2020. godine u organizaciji Ministarstva privrede u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, održan je radni sastanak sa potencijalnim privatnim partnerima kojima su predstavljene projektne ideje za provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva.

Naime, Vlada i Skupština Unsko-sanskog kantona donijeli su novi pravni okvir vezano za provedbu projekta po modelu javno-privatnog partnerstva, a na tu temu sa različitim zainteresiranim stranama održano je već nekoliko sastanka, odnosno 9.9.2020. godine održana je prezentacija Zakona i uredbe o javno-privatnom partnerstvu, nakon čega su javna tijela kantonalnog i lokalnog nivoa, tj. kantonalni organi uprave, gradovi, općine, javne ustanove i ostale zainteresirane strane, pozvani da dostave svoje projektne ideje. Iste su pojedinačno razmatrane na sastanku održanom 7.10.2020. godine, a kao naredni korak planirano je te iste ideje pripremljene od strane javnog sektora prezentirati privatnim partnerima  - potencijalnim investitorima.

Današnji sastanak bila je prilika da se privatnom sektoru prije svega prezentira status donesenih propisa i aktivnosti koje su do sada provedene, da im se predstavi 12 projektnih ideja, te da se od njih dobije povratna informacija o njihovoj eventualnoj zainteresiranosti.

Sve aktivnosti su podržane od strane projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji financira Vlada Švicarske a provodi UNDP u BiH.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

30.09.2021

Javni poziv - Subvencije privrednim društvima ...

  Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava privredne ...

30.07.2021

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi konkurs: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

31.05.2021

Obavještenje

Javni poziv za izbor banke za plasman posebne kreditne linije uz subvencioniranje ...

17.05.2021

Javni poziv "Podrška tradicionalnim i starim ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv "Podrška tradicionalnim i starim ...

Javne Nabavke

18.10.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme