Prezentacija potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva

21.10.2020 - 01:14 by Administrator

Dana 20.10.2020. godine u organizaciji Ministarstva privrede u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, održan je radni sastanak sa potencijalnim privatnim partnerima kojima su predstavljene projektne ideje za provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva.

Naime, Vlada i Skupština Unsko-sanskog kantona donijeli su novi pravni okvir vezano za provedbu projekta po modelu javno-privatnog partnerstva, a na tu temu sa različitim zainteresiranim stranama održano je već nekoliko sastanka, odnosno 9.9.2020. godine održana je prezentacija Zakona i uredbe o javno-privatnom partnerstvu, nakon čega su javna tijela kantonalnog i lokalnog nivoa, tj. kantonalni organi uprave, gradovi, općine, javne ustanove i ostale zainteresirane strane, pozvani da dostave svoje projektne ideje. Iste su pojedinačno razmatrane na sastanku održanom 7.10.2020. godine, a kao naredni korak planirano je te iste ideje pripremljene od strane javnog sektora prezentirati privatnim partnerima  - potencijalnim investitorima.

Današnji sastanak bila je prilika da se privatnom sektoru prije svega prezentira status donesenih propisa i aktivnosti koje su do sada provedene, da im se predstavi 12 projektnih ideja, te da se od njih dobije povratna informacija o njihovoj eventualnoj zainteresiranosti.

Sve aktivnosti su podržane od strane projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji financira Vlada Švicarske a provodi UNDP u BiH.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

24.11.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

24.11.2021

Javni poziv za odabir korisnika kreditnih ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za odabir korisnika kreditnih sredstava uz subvencioniranje ...

15.11.2021

Javni poziv: Tekući transferi neprofitnim ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv: Tekući transferi neprofitnim ogranizacijama ...

30.09.2021

Javni poziv - Subvencije privrednim društvima ...

  Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava privredne ...

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata

08.11.2021

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

26.10.2021

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga