Prezentacija reforme obrazovanja

08.07.2021 - 23:56 by Administrator

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona pokrenulo je proces reforme obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona.

Prvi korak je bio, na osnovu raspisanog javnog poziva, imenovanje članova Ekspertne radne grupe (ERC) za organizaciju i vođenje obrazovne reforme.

Danas je, u Bihaću, održan prvi radni sastanak Ekspertne radne grupe i upriličena je prezentacija aktivnosti reforme obrazovanja Unsko sanskog kantona.

Na prvom sastanku ERG je izradila Poslovnik o radu i definisala zadatke.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

01.08.2023

Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o osnovnom odgoju ...

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

20.05.2024

Javni poziv za prijavu kandidata za člana ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prijavu kandidata za člana komisije za provođenje ...

20.05.2024

Javni poziv za prijavu kandidata za člana ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prijavu kandidata za člana komisije za provođenje ...

08.05.2024

Poziv na konsultacije i Trogodišnji plan ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

25.04.2024

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika - Stručni ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Bihac
Datum: 27.05.2024.
Vrijeme: 14h
Temperatura: 23°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 9 30
pm10: 17 17
CO: 0 0
O3: 96 40
SO2: 4 2
NO2: 11 6

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Istaknuto:


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
Radno vrijeme sa strankama:
Utorak i četvrtak od 8 do 10.30 sati
 
MINISTAR  
Denis Osmankić
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000
 
Sektor za visoko i srednjeg obrazovanje , obrazovanje odraslih , informatizaciju i digitalizaciju:
Sektor za predskolski i osnovni odgoj i obrazovanje, inkluziju, EU integracije i projekte:
Sektor za saobracaj i edukaciju, sport, kulturu, informisanje i mlade:
Sektor za racunovodstveno-finansijske poslove i operativne jedinice trezora postoje slijedece unutrasnje organizacije i to: 

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava