Prostorni plan Unsko - sanskog kantona za period od 20 godina

29.03.2024 - 10:26 by Administrator

Prostorni Plan Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina (u daljem tekstu: Prostorni plan) je osnovni obavezujući dokument za reguliranje odnosa prostornog uređenja za cijelu teritoriju Kantona, koja obuhvata tri grada i pet općina, ukupne površine od 4.239,25 km2 . U provođenju Prostornog plana obavezno se primjenjuju zakonski propisi Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona iz oblasti prostornog uređenja i građenja, zaštite okoliša, zaštite prirode, šuma, poljoprivrede, saobraćaja, energetike, zaštite zraka, lovstva, zaštite od buke, rudarstva, upravljanja vodama, i svi drugi propisi koji na bilo koji način uređuju odnose u oblasti uređenja prostora i životne sredine. 

Prostorni plan je osnov za pripremu, izradu i donošenje ostalih planskih dokumenata kao narednih faza detaljnijeg planiranja uređenja prostora.

Geoinformacioni sistem je sistem dizajniran da prikupi, skladišti, manipuliše, analizira, i prikazuje prostorne ili geografske informacije.

Provedba prostornog plana predstavlja jednu od poluga provođenja zemljišne politike koja će dalje razvijati i unapređivati kantonalni GIS (geoinformacioni sistem) koji će uz registar (katastar) svih nekretnina (zemljišta, objekata, infrastrukture) biti okosnica za donošenje mjera i propisa u ovoj i drugim oblastima uređenja i korištenja prostora.

Sa ciljem upoznavanja šire javnosti, a shodno članu 60. Odluke o provođenju Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 1/24), kojim je propisano da je prostorni plan javni dokument i kao takav je dostupan svim zainteresiranim, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na stranici Vlade i na linku mgpuzo.maps.arcgis.com  omogućilo je pristup bazi podataka Prostornog plana Unsko-sanskog kantona.

Prikazani podaci su informativnog karaktera i ne smiju se koristiti u poslovne i komercijalne svrhe niti ustupati trećim licima. Sadržaj je dozvoljeno koristiti u javnim prezentacijama, stručnim i znanstveno-istraživačkim objavama pri čemu je korisnik obavezan istaknuti izvor podataka kako slijedi: mgpuzo.maps.arcgis.com  prostorni podaci Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko - sanskog kantona.

Prostorni plan se u kompletnom sadržaju stavlja na raspolaganje kantonalnim ministarstvima i nadležnim gradskim i općinskim organima sa područja Unsko-sanskog kantona. Službeni podaci se izdaju u općinskim službama nadležnim za urbanizam i Ministarstvu.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

09.04.2024

Poziv na konsultacije i Trogodišnji plan ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

22.12.2023

Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju ...

Preuzmi dokument: Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju uvjete Ponovnog ...

13.12.2023

Nacrt rang liste na ponovni javni poziv za ...

Preuzmi dokument: Nacrt rang liste na ponovni javni poziv za subvencioniranje ...

27.11.2023

Konačna rang lista po javnom pozivu za dodjelu ...

Preuzmi dokument: Konačna rang lista po javnom pozivu za dodjelu sredstava ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Almir Imširović

Telefon: +387 37 316 041

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, strateško planiranje, ekonomsko-finansijske i opće poslove
Sanela Družić, dipl.ecc.
Telefon: +387 37 316 010
sanela.druzic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.