RADNI SASTANAK KOORDINACIJE MINISTARA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

21.10.2021 - 07:44 by Administrator

U Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) danas je održan 1. radni sastanak Koordinacije ministara unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji je sazvao federalni ministar Aljoša Čampara.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine garantuju građanima Bosne i Hercegovine mir i sigurnost te osuđuju izjave svih pojedinaca kojim se poziva na narušavanje ustavno-pravne strukture Bosne i Hercegovine. Policijske strukture u Federaciji BiH neće nasjesti na ratno-huškačke poruke predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, odnosno neće postati partneri SNSD-u u dizanju tenzija i destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Ministri unutrašnjih poslova posebno ističu da je sigurnosni aparat Federacije BiH dovoljno kapacitiran da se sa državnim sigurnosnim aparatom suprotstavi pojavnim oblicima kažnjivih ponašanja pa i onih usmjerenih protiv ustavnog poretka te pozivaju policijske strukture i nadležne pravosudne organe da preveniraju bilo kakve incidente koji se žele izazvati destruktivnim ponašanjima.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine svjesni su da je migrantska kriza problem svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovine te da se ne smije dozvoliti da samo određeni dijelovi Bosne i Hercegovine trpe pritiske izazvane migrantskom krizom. S tim u vezi, ministri unutrašnjih poslovaopredijeljeni su da zajedničkom saradnjom i iniciranjem razmjene ljudskih kapaciteta olakšaju ministarstvima unutrašnjih poslova, a koja snose najveći teret migrantske krize, pritiske s kojim se suočavaju. Ministri unutrašnjih poslova pozivaju nadležne državne organe da kvalitetnije upravljaju migrantskom krizom i da vode računa o interesima lokalnih jedinica.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavit će reformu policije u Federaciji BiH, a što uključuje izmjene svih zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o policijskim službenicima na nivou Federacije BiH i kantona. Ministri unutrašnjih poslova opredijeljeni su za izradu, donošenje i primjenu usklađenih zakonskih rješenja te će u tom kontekstu tražiti od međunarodnih partnera, a prije svega Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice (OHR), da se aktivno uključe u proces reformisanja policije u entitetu Federacija BiH.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine opredjeljeni su za jačanje policijskih struktura u Federaciji BiH, a posebno za eliminisanje utjecaja politike na operativni rad uprava policije. S tim u vezi, ministri unutrašnjih poslova obavezali su se da će raditi na izradi podzakonskih propisa koji će voditi jačanju i depolitizaciji sigurnosnog sistema u Federaciji BiH.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine obaviti će konsultacije s direktorima i policijskim komesarima uprava policije te će vladama i organima zakonodavne vlasti predložiti povećanje budžeta kako bi se ojačale uprave policije u dijelu ljudskih kapaciteta, materijalno-tehničkih sredstava i sredstava prisile, a sve s ciljem pružanja većeg stepena sigurnosti građanima Bosne i Hercegovine.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine inicirat će donošenje propisa koji će omogućiti transparentnije konkursne procedure za prijem policijskih službenika, a što uključuje video i tonsko snimanje svih faza konkursa uključujući i provjeru fizičke sposobnosti, elektronsko generisanje ispitnih pitanja i izradu obavezujućih uputstava za članove konkursne komisije.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine pozivaju sve kantonalne vlade da osnaže urede za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u skladu s preporukama međunarodnih partnera.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine koordinisat će aktivnosti na poboljšanju statusa policijskih službenika u Federaciji BiH.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine pozivaju policijske službenike i nadležne pravosudne organe da odlučno krenu u borbu protiv kriminala i korupcije, a posebno korupcije na visokom nivou.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine saglasni su s tim da Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova inovira nastavne planove i programe u skladu sa savremenim sigurnosnim trendovima, a s ciljem što bolje edukacije i obuke kandidata za službu u policiji.

Ministri unutrašnjih poslova iskazuju potrebu za izgradnjom savremenog centra za sve vrste specijalističkih obuka sa ciljem što bolje obuke policijskih službenika

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

07.12.2021

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije ...

30.11.2021

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih ...

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi ...

18.10.2021

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

13.10.2021

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za prodaju prikupljenih ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu saglasnosti ...

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata

08.11.2021

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

26.10.2021

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

07.12.2021

.

Obavještenja iz ministarstava

07.12.2021

.