Radni sastanak sa predstavnicima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

09.06.2022 - 16:33 by Administrator

Sanja Mujakić, ministrica pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona sa saradnicima, organizovala je danas, u Bihaću radni sastanak sa  predstavnicima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, na čelu sa direktorom ove institucije Hasimom Šabotićem.

Vlada USK je na 338. sjednici, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, donijela Uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona te Uredbu o uspostavljanju i vođenju Registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosilaca javnih funkcija na području USK. 

Na  današnjem sastanku se razgovaralo o intenziviranju buduće saradnje Agencije i predstavnika vlasti USK kada je riječ o prevenciji i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Sastanku su bili prisutni i premijer USK Mustafa Ružnić i ministar obrazovanja Almin Hopovac te predsjedavajući i dopredsjedavajući Skupštine USK Razim Halkić i Nisvet Jusić i zastupnica Ilda Alibegović.

U razgovoru je iskazana  opredijeljenost  najviših predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti USK da se ispoštuju  preporuke Agencije kao krovne institucije u oblasti prevencije i koordinacije preventivnih antikorupcijskih aktivnosti u predstojećim aktivnostima formiranja Ureda za borbu protiv korupcije.

Agencija će, dogovoreno je, u narednim danima pripremiti stručno mišljenje na uredbe koju je donijela Vlada USK kako bi  doprinijeli stvaranju pretpostavke za  efikasnu primjenu  i  koordiniciju antikoruptivnih aktivnosti i politika borbe protiv korupcije.

Podršku Ministarstvu pravosuđa i uprave u aktivnostima formiranja Ureda za borbu protiv korupcije pruža i Misija OSCE-a u BiH, istakla je ministrica Mujakić.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

12.11.2019

Obavijest i poziv na javnu raspravu

Preuzmi dokumente: Obavijest i poziv na javnu raspravu Zakon o izmjenama ...

Javni pozivi i konkursi

20.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Molimo da na web stranici Vlade objavite sljedeći tekst kao i prilog, kako slijedi: Zakonom ...

22.07.2021

Obavijest o pozivu za iskazivanje interesa

Obavijest o pozivu za iskazivanje interesa

16.03.2021

Oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA  Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

18.12.2020

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

Preuzmi dokument: Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada Unsko-sanskog kantona ...

Javne Nabavke

04.11.2022

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ...

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ( PREUZMI DOKUMENT )

04.11.2022

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka nabavke putem direktnog sporazuma ( PREUZMI ...

04.11.2022

Odluke o pokretanju javnih nabavki-04.11.2022.

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka nabavke usluga-popravak, servisiranje, kalibracija ...

17.10.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
Fax: +387227782
ID broj Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona:
4263250130002

Ministrica
Sanja Mujakić
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
 
Glavni kantonalni upravni inspektor 
Aladin Ćehić,dipl.pravnik
Telefon: 037316017
aladin.cehic@vladausk.ba
 
Viši referent za kancelarijsko poslovanje i administrativno tehničke poslove 
Badić Naila
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
 
Pomoćnik ministra za pravosuđe, upravu i upravljanje ljudskim resursima 
Vahid Ćoralić,dipl.pravnik
Telefon: +387316029
vahid.coralic@vladausk.ba
 
Šef Odsjeka za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija i registar udruženja
Mumin Nezić,dipl.pravnik
Telefon: 037316030
mumin.nezic@vladausk.ba
 
Pomoćnik ministra za strateško planiranje, upravljanje razvojem, EU integracije i poslove operativne jedinice trezora​ 
Dragan Polimanac,dipl.pravnik
Telefon: +387316017
dragan.polimanac@vladausk.ba
 
Stručni savjetnik za upravu i upravljanje ljudskim resursima
Eldina Bekonjić,dipl.pravnik
Telefon: 037316030
eldinabekonjic@outlook.com
 
Šef odsjeka za poslove operativne jedinice trezora
Senka Okanović, Bakalaureat/bachelor poslovnog menadžmenta
Telefon: 037316140
senka.okanovic@vladausk.ba
 
Sekretar Ministarstva 
Adela Tabaković, dipl.pravnik
Telefon: 037/316-029
adela.tabakovic@vladausk.ba
 
Viši samostalni referent za kontrolu i unos podataka 
Senada Pavičić
Telefon: 037316092
senada.pavicic@vladausk.ba
 
Viši referent za kontrolu i unos podataka
Vilma Hamzić
Telefon: 037316092
vilma.hamzic@vladausk.ba
 
CENTRALA
Telefon: +387(0)37 316-000 

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava