Razgovor o infrastrukturnim projektima u toku na području USK

07.06.2024 - 11:14 by Administrator

Premijer Unsko- sanskog kantona Nijaz Hušić razgovarao je danas u Bihaću sa Ademirom Toromanovićem, izvršnim direktorom JP Ceste Federacije BIH. Radni sastanak kojem je bio prisutan i federalni ministar Kemal Hrnjić, te resorni kantonalni ministri Almir Imširović, Armin Kardašević i Mehmed Ćenanović, tematski je posvećen uspostavljanju efikasnog sistema saradnje lokalnih i kantonalnih vlasti sa ovim federalnim poduzećem a sve kako bi se osiguralo pravovremeno izdavanje dozvola i saglasnosti u svrhu pripreme projektne dokumentacije za realizaciju projekata JP Ceste Federacije BiH na ovom području.

Proces planiranja, priprema i realizacija infrastrukturnih projekata na području USK mora ubuduće biti usklađen i efikasan jer se radi o projektima od strateške važnosti za razvoj ovog dijela BiH, rečeno je na sastanku.

Na sastanku se razgovaralo o infrastrukturnim projektima u toku na području USK, o modernizaciji i rekonstrukciji postojećih magistralnih cesta, izgradnji zaobilaznice u Bihaću, nastavku izgradnje devijacije magistralne ceste.

U razgovoru su konkretizirane finalne aktivnosti za okončanje procesa završetka izdavanja načelne građevinske dozvole bihaćke zaobilaznice, za koju su obezbijeđena sredstva kako bi se taj postupak u što kraćem roku okončao te odabrani izvoɗač uveo u radove.

Posebna pažnja biće posvećena i aktivnostima za ubrzanje izgradnje magistralne ceste Bihać - Bosanska Krupa preko Grmuško - srbljanskog platoa.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava