Reakcija na apel premijera Federacije BiH Fadila Novalića

19.10.2019 - 17:47 by Administrator

Zatečeni smo apelom premijera Federacije BiH Fadila Novalića, upućen preko Federalne novinske agencije FENA, da: „ Vlada USK dio od četiri miliona KM doznačenih od Vlade FBiH hitno učini operativnim i uplati na račun Grada Bihaća i da taj bude u mogućnosti da barem ublaži stanje na Vučjaku dok ovaj problem ne riješe nadležni sa državnog nivoa.“

Radi se o sredstvima sa pozicije Tekući grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine ( Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019.godinu Federalnom ministarstvu finansija, donesenoj na osnovu Zakona o izvršavanju Budžeta F BiH za 2019.godine, na 183 sjednici Vlade Federacije, Službene novine Federacije BiH od 28.6.2019) gdje su sredstva u iznosu od četiri miliona KM finansijske pomoći Unsko-sanskom kantonu utvrđena za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti u Unsko-sanskom kantonu, na osnovu Zaključka Parlamenta F BiH. Vlada F BiH pri utvrđivanju kriterija raspodjele ovih grant sredstava nije dodijelila sredstva Gradu Bihaću, nego strogo namijenila sredstva za ustavne nadležnosti Kantona - oblasti zdravstva i sigurnosti .

Kako se grantovi, koji nisu planirani u Budžetu, a ostvare se u toku godine, namjenski usmjeravaju odlukom Vlade, ministri unutrašnjih poslova i zdravstva, kao predstavnici resora koji su aktuelni nositelji tereta migrantske krize, predložili su, a Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatila, raspored sredstava u iznosu od 2,5 miliona za oblast zdravstva te 1,5 milion za provedbu poboljšanja humanitarno-sigurnosne situacije uz zaduženje Ministarstva finansija da, prije utroška sredstava , pribavi saglasnost Federalnog ministarstva finansija na Plan utroška utvrđen navedenom odlukom. Inače, Vlada Unsko-sanskog kantona, iz vlastitih je sredstava pomogla Grad Bihać sa nizom projekata uključujući i finansijska sredstva za namjenu osiguranja uvjeta za stavljanje u funkciju kampa Vučjak. 

Vjerujem da uvaženi premijer Novalić nije imao namjeru da nas uputi na nenamjensko trošenje sredstava jer bi to za posljedicu imalo krivičnu odgovornost. 
Ipak, raduje nas najava premijera Novalića da će problem Vučjaka riješiti nadležni sa državnog nivoa. To i jest apel i zahtjev Unsko-sanskog kantona unazad godinu dana i zbog čega termin za razgovor sa premijerom Federacije BiH, o rješavanju migrantske krize na ovom području, čekamo od 22.marta ove godine. Stojim na raspolaganju uvaženom premijeru Novaliću da mu objasnim situaciju na području Unsko-sanskog kantona, problemima sa kojima se nosimo ovdje, u federalnoj jedinici broj 1, te da da ga lično provedem kroz migrantske kampove u: Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši i objasnim način kako da se efikasno počne upravljati migrantskom krizom.

Naredni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK je zakazan za ponedjeljak, u Bihaću u 13:00 sati što bi bila savršena prilika da Federalni premijer i Federalni štab za migracije ( u koji nije uključen ni jedan predstavnik iz Unsko-sanskog kantona te vjerojatno zato i nema realne informacije o stvarnom stanju) upoznaju se sa stanjem na terenu i konačno uzmu aktivno učešće u rješavanju ovog problema.

Apeli neće pomoći nikom. Na primjer, nisu pomogli ni Unsko-sanskom kantonu u traženju da se kontroliše priliv migranata talgo vozom linijom Sarajevo- Bihać, koji ste najavili kao privredni bum ali smo, umjesto privrednog procvata i kontrole, dobili i drugu liniju Tuzla- Bihać i federalno javno poduzeće „Željeznice F BiH, je tako, u ovoj godini, sudjelovalo u prevoženju skoro 19 000 ilegalnih migranata u federalni Kanton broj 1, sve unatoč našim apelima da se time direktno ugrožava zdravstvena i sigurnosna situacija u ovom dijelu Federacije BiH.

Vlada USK već drugu godinu sama nosi teret migracija .Za USK migranti nisu meta za potkusurivanje niti predmet političkih igranki, kako to očito jesu za federalnog premijera. Federalni premijer nikad nije došao na prostor USK da se upozna sa životom migranata, nije obišao niti jedan migrantski centar, nije upitao kako se snalazi MUP USK čiji policajci danonoćno rade, u kakvim uvjetima rade zdravstveni radnici i volonteri Crvenog križa niti kako žive građani Unsko-sanskog kantona.

Premijer Unsko-sanskog kantona
Mustafa Ružnić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog pravobranioca ...

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

03.06.2022

Javni poziv za Ruralni razvoj - subvencioniranje ...

Preuzmi dokumente: JAVNI POZIV za Ruralni razvoj - subvencioniranje ruralnog ...

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

02.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka ...