Registar emisija u zrak Unsko-sanski kanton

19.01.2023 - 16:46 by Administrator

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona je uspješno okončalo projekat izrade Registra emisija u zrak za Unsko-sanski kanton. Projekat je podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj izrade registra emisija u zrak za Unsko-sanski kanton jeste unapređenje sektora okoliša u Unsko-sanskom kantonu sa aspekta zaštite kvaliteta zraka, te na taj način dat doprinos u općenitoj zaštiti zdravlja i ekosistema, kao i unapređenje pristupa javnosti informacijama  uspostavom jedinstvenog, cjelovitog registara emisija, čime se olakšava sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu te doprinosi sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kvalitete zraka („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03 i 4/10) u registar su unešene slijedeće zagađujuće materije: sumpordioksid, nitrooksid, ugljendioksid, ugljenmonoksid, amonijak, nitrozooksid, metan, nemetanski ugljenvodonik, benzen, PM2,5 i PM10.

U sklopu projekta izrade registra emisija pribavljen je licencirani softver ArcGIS u kojem su prikazani podaci vezani za registar kao i računar sa instaliranim softverskim rješenjem.

Stanje kvaliteta zraka u Unsko-sanskom kantonu zauzima značajno mjesto u sveukupnoj okolišnoj problematci, realizacijom ovog projekta doprinosi  se  sveobuhvatnom uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom zraka u Unsko-sanskom kantonu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

04.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Bosanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

20.01.2023

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju fotonaponske elektrane „Carpet ...

23.12.2022

Javni poziv na uvid u idejni projekat za ...

Preuzimi dokument: Javni poziv na uvid u idejni projekat za izgradnju obilaznice ...

20.12.2022

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Preuzmi dokumente:  "AT 1" (Lokacija 1) snaga 20 MW u naselju ...

01.12.2022

Ovlaštenje

.

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

07.12.2022

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU ...

OBAVJEŠTENJE PONUĐAÄŒIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  -OTVORENI ...

04.11.2022

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ...

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ( PREUZMI DOKUMENT )

04.11.2022

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka nabavke putem direktnog sporazuma ( PREUZMI ...

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, strateško planiranje, ekonomsko-finansijske i opće poslove
Sanela Družić, dipl.ecc.
Telefon: +387 37 316 010
sanela.druzic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava