SAOPĆENJE ZA JAVNOST

02.07.2020 - 14:29 by Administrator

Izvještaj o rezultatima rada u vezi sa provedenim pojačanim nadzorima u mjesecu junu 2020. godine u predmetu nadzora evidentiranja prometa i radnih odnosa

U skladu sa Odlukom o pojačanom inspekcijskom nadzoru, broj: 17-04-00060/20-1041-001 od 05. 06. 2020. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je u nastavku planiranih aktivnosti u 2020. godini izvršila pojačane inspekcijske nadzora u predmetu nadzora evidentiranja prometa i radnih odnosa.

Kako su se inspekcijski nadzori vršili u određenim upravnim oblastima i ciljanoj grupi subjekata tako je i poseban plan inspekcijskog nadzora promovisan putem medija, odnosno putem RTV USK-a i zvanične web stranice Vlade USK-a, a sve sa ciljem da se preventivno djeluje prema subjektima nadzora u vezi sa pripremom subjekata za inspekcijske nadzore.

Inspekcijske nadzore su vršili mješoviti timovi tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije i inspekcije za rad i radne odnose i zaštitu na radu.

Tržišno, turističko-ugostiteljska inspekcija u navedenom periodu izvršila je ukupno 190 nadzora, i tom prilikom utvrđeni su slijedeći nedostaci i nepravilnosti:

  • izdano je 21 rješenje za otklanjanje nedostataka;
  • Kod 6 subjekata utvrđeno je da su obavljali ugostiteljsku djelatnost bez rješenja nadležnog organa i ukupno 5 subjekata je zapečaćeno – izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti;
  • 6 subjekata nije posjedovalo fiskalni uređaj;
  • 52 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune, odnosno u ukupnog broja kontrolisanih subjekata za njih 27,30% u momentu inspekcijskog nadzora je utvrđeno da nisu izdavali fiskalne račune;
  • Izdano je 75 prekršajnih naloga u ukupnom finansijskom efektu od 150.750,00 KM.

Inspekcija za rad i radne odnose i zaštitu na radu izvršila je ukupno 219 nadzora, i tom prilikom utvrđeni su slijedeći nedostaci i nepravilnosti:

  • izdano je 39 rješenja za otklanjanje nedostataka;
  • zatečeno je ukupno 95 radnika bez regulisanog radno-pravnog statusa u skladu sa Zakonom, odnosno bez zaključenog ugovora o radu i bez izvršene prijave na obavezna osiguranja, odnosno od ukupnog broja kontrolisanih  radnika 324, u procentu od 29,30 % radnika je angažovano suprotno Zakonu;
  • Izdano je 91 prekršajni nalog u ukupnom finansijskom efektu od 152.000,00 KM.

Ističe je da određeni broj kontorlisanih subjekata učinio ponovljene prekršaje iz oblasti radnih odnosa, tako su izrečene prekršajne kazne dosta veće u odnosu na prve prekršaje.

U zbirnom izvještaju dolazi se do zaključka da je izvršeno ukupno 409 nadzora i izdano je ukupno 166 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 302.750,00 KM; a što predstavlja velik iznos, ali i pokazuje na činjenicu da određeni broj subjekata i dalje ne izdaju račune čineći pri tome najteže porezne prekršaje, i da je još uvijek prisutno angažovanje radnika bez zaključenog ugovora o radu. Sve navedeno direktno dovodi do uvećanja prihoda poslodavca, nanosi se šteta društvu i znatno se usporava ekonomski rast i zapošljavanje.

Poredeći ukupan broj inspekcijskih nadzora sa izrečenim upravnim mjerama, kako korektivnim tako i represivnim mjerama, dolazi se do zaključka da je 55% kontrolisanih subjekata nadzora bilo neuredno.

Ovim putem Kantonalna uprava se zahvaljuje i građanina koji su svakodnevno vršili prijave i ukazivali na određene subjekte koji su radili suprotno Zakonu.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ovim putem još jednom poziva sve subjekte da poštuju zakonske propise u navedenim oblastima. Isto tako apeliujemo građane da sve uočene nepravilnosti mogu prijaviti na slijedeće kontakte:

- Telefon za prijavu: 037-316-105 

- E-mail: inspekcija@vladausk.ba

- Poštom, na adresu ul. Omera Ef. Novljanina broj 4, 77 000 Bihać

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

30.12.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.12.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

22.11.2022

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u Općini ...

22.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta - prijem ...

Preuzmi dokument: PDF format: Javni oglas za popunu radnog mjesta ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava