Saopćenje za javnost

03.11.2020 - 23:29 by Administrator

Zbog aktuelne  zdravstveno-epidemiološke situacije uzrokovane širenjem korona virusa, a u skladu sa naredbama kriznih štabova federalnog i kantonalnog ministarstva zdravlja kao i preporukama nadležnih zavoda za javno zdravtsvo,  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona i u mjesecu oktobru  nastavila  je sa aktivnostima intenzivnog praćenja implementacije obavezujućih  epidemioloških mjera na terenu, a koje su donesene  s  ciljem  sprečavanja daljeg širenja i suzbijanja infekcije COVID-19.

Poseban akcent u ovom periodu stavljen je na rad ugostiteljskih objekata na području Unsko-sanskog kantona, ali su inspekcijski timovi isto tako, u skladu sa svojim ovlastima, vršili inspekcijski nadzor i kod drugih privrednih subjekata i fizičkih lica.

Inspektori za sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove i hranu u periodu  od 13. do 24. oktobra 2020. godine izvršili su kontrolu kod 21 subjekta. Samo kod 5, od ukupnog broja kontrolisanih  subjekata nadzora, utvrđeno je da nema nikakvih propusta. Zbog manjih propusta  evidentiranih kod 9 subjekata nadzora  izrečene su prventivne mjere, odnosno izdana su im rješenja o otklanjanju uočenih  nedostataka. Istovremeno, zbog ne poštivanja i kršenja propisanih mjera izdano je prekšajnih naloga u ukupnom finansijskom efektu od 11.000 KM.

U istom periodu, nastavljajući planirane aktivnosti pojačanog inspekcijskog nazora nad provođenjem evidentiranja prometa - izdavanja fiskalnih računa, odnosno  da li subjekti nadzora poštuju odredbe  Zakona o fiskalnim sistemima F BiH i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti F BiH, tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori  izvršili   su kontrolu kod ukupno 67 subjekata nadzora.

Najveći broj kontrolisanih subjekata,  njih 56, poslovalo je u skladu sa važećim zakonskim propisima u ovoj oblasti.

Zbog uočenih nepravilnosti i nedostataka jednom subjektu je izdano rješenje o zabrani rada, dok su za njih 13 izdani prekšajni nalozi u ukupnom finansijskom efektu od 15 300 KM. 

Podjećamo, od proglašenja stanja pandemije, kao i periodu pogrošane epidemiološke situacije, a u skladu  svojim nadležnostima, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove USK rade u dvije smjene svakodnevno vršeći nadzore na terenu na području svih osam općina kantona.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i u narednom periodu će nastaviti sa aktivnostima pojačanog inspekcijskog nadzora, pa stoga ponovo  apelujemo  na sve subjekte nadzora i građane da poštuju zakonske propise, da se pridržavaju važećih naredbi kriznih štabova, općih i posebnih preporuka, a naročito da nose zaštitne maske u zatvorenom javnom prostoru, kao i da održavaju propisanu minimalnu fizičku distancu. 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

30.12.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.12.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

22.11.2022

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u Općini ...

22.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta - prijem ...

Preuzmi dokument: PDF format: Javni oglas za popunu radnog mjesta ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava