Saopćenje za javnost

10.06.2024 - 11:45 by Administrator

Na 18. redovnoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona održanoj 20.05.2024. godine prihvaćen je Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada i zaduženo Ministarstvo za garđenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da u roku od 30 dana provede javnu raspravu.

Shodno zaduženju, Ministarstvo je Poziv za javnu raspravu uputilo Skupštini USK-a, kabinetu premijera, svim ministarstvima, gradovima i općinama USK-a i svim ovlaštenim upraviteljima, te je također Poziv za javnu raspravu i Nacrt Zakona objavljen na web stranici Vlade i Ministarstva. Jedinice lokalne samouprave su zamoljene da Nacrt Zakona postave na svoje web stranice, a upravitelji da poziv za javnu raspravu postave na oglasne table zgrada.

Shodno Javnom pozivu Javna rasprava o Nacrtu Zakona održana je dana 03.06.2024. godine u Sanskom Mostu, a 05.06.2024. godine u Bihaću.

Na javnim raspravama učesnici su dali konstruktivne primjedbe na Nacrt Zakona. Ministarstvo će u narednom peridou sve primjedbe i sugestije analizirati, te one koje budu upućivali na poboljšanje zakonskog teksta uvažiti.

Ministarstvo poziva sve zainteresirane strane, kao i građane Kantona da svoje prijedloge, primjedbe, sugestije i mišljenja o Nacrtu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada dostave Ministarstvu do 01.07.2024. godine na adresu: Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Alije Đerzeleza broj 2, 77 000 Bihać ili elektonski na e mail: gradjenje@vladausk.ba.

Po isteku datog roka za dostavu prijedloga, primjedbi, sugestija i mišljenja, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša sumirat će rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, na osnovu kojeg će pripremiti Prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, koji će uputiti na usvajanje Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona.

Tekst Zakona sa obrascem za dostavljanje prijedloga, primjedbi, sugestija i mišljenja na Nacrt Zakona može se preuzeti na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona www.vladausk.ba, odnosno Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

24.05.2024

Javna rasprava: Nacrt Zakona o korištenju, ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

15.04.2024

Javni poziv za dostavljanje ponuda-usluge ...

Preuzmi dokumnet: Javni poziv za dostavljanje ponuda-usluge restorana i usluge ...

15.04.2024

Javni poziv za dostavljenje ponuda - Usluge ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dostavljenje ponuda - Usluge stručnog osposobljavanja ...

09.04.2024

Poziv na konsultacije i Trogodišnji plan ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

22.12.2023

Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju ...

Preuzmi dokument: Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju uvjete Ponovnog ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Almir Imširović

Telefon: +387 37 316 041

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, strateško planiranje, ekonomsko-finansijske i opće poslove
Sanela Družić, dipl.ecc.
Telefon: +387 37 316 010
sanela.druzic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava