Sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva prostornog uređenja

24.05.2022 - 19:14 by Administrator

Premijer USK Mustafa Ružnić i ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline u Vladi USK Adnan Alagić, razgovarali su sa predstavnicima Federalnog ministarstva prostornog uređenja o aktivnostima koje prethode povlačenju sredstava iz federalnog revolving fonda za energetsku efikasnost.

Vlada FBiH je donijela Odluku o uspostavljanju, u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice (PIU), kod Union banke, revolving fonda kao financijskog mehanizma s ciljem prikupljanja i upravljanja finansijskim sredstvima što omogućava provođenje mjera energijske efikasnosti u javnim objektima u FBiH putem dodjele bespovratnih sredstava i beskamatnih zajmova.

Sredstva revolving fonda predstavljaju kreditna i bespovratna sredstva domaćih i/ili međunarodnih financijskih institucija, budžeta kao i druga doznačena sukladno odlukama, sporazumima ili drugim aktima donesenim od strane nadležnih organa. Kako se sredstva ovog fonda se koriste za dodjelu zajmova organima uprave sa područja FBiH (federalnim, kantonalnim i gradskim/općinskim organima i javnim ustanovama), u skladu sa odobrenim programom utroška kojeg, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, jednom godišnje donosi Vlada FBiH ovaj sastanak imao je za cilj precizirati aktivnosti za uvrštavanje nekoliko projekata iz USK.

Vlada Unsko-sanskog Kantona je prethodno donijela Zaključak o izboru objekata za učešće u projektu "Energijska efikasnost u javnim zgradama Federacije BiH". Sukladno zaključku, KfW je -financirao izradu Strukturalnih detaljnih energijskih pregleda, s ciljem procjene vrijednosti potrebne investicije i popratnih financijskih ušteda. 50% potrebnog iznosa bila bi bespovratna sredstva sukladno Odluci o uspostavljanju Revolving fonda za energijsku učinkovitost Federacije BiH a resorno Ministarstvo Vlade USK kandidovalo je objekte tri školske institucije za sufinanciranje i to OŠ Bosanska Krupa, OŠ Bosanska Otoka te Islamski pedagoški fakultet UNBI.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

04.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Bosanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

23.06.2022

Javni poziv za kandidivanje Programa utroška ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za kandidivanje Programa utroška sredstava ...

10.06.2022

Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na ...

08.06.2022

Javni poziv

.

07.06.2022

Javni poziv

.

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

23.06.2022

.

Obavještenja iz ministarstava

23.06.2022

.