Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD) USK

07.12.2020 - 12:45 by Administrator

Vlada USK je imenovala Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, da, uz tehničku asistenciju projekta EU4CS, kreira prijedlog Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD) USK, u cilju jačanja saradnje i prevazilaženju postojećih barijera izmjedju javnog i civilnog sektora ali i kao podršku efikasnijoj primjeni javnih politika u USK.

O predmetnom prijedlogu Sporazuma Vlada USK želi čuti i  mišljenje OCD iz USK, te u tom smislu poziva OCD da daju svoje komentare najkasnije do 14/12/2020.
Dobijeni komentari će se analizirati i adresirati unutar sadržaja Sporazuma (u skladu sa njihovom relevatnošću) , te će finalni tekst Sporazuma, na posebnom dogadjaju, Vlada potpisati zajednost sa svim zainteresovanim OCD. 

Vlada je mišljenja da ovaj  institucionalni iskorak u saradnji javnog i civilnog sektora ima kapacitet da u značajnoj mjeri unaprijedi uključenost OCD u procese odlučivanja, kako bi Vlada i OCD partnerski radili u korist građana i zajednica Unsko-sanskog kantona .

Konačno, Vlada USK nema namjeru zadržati se na ovom mehanizmu saradnje sa OCD, nego želi omogućiti i moderan pristup OCD javnim sredstvima, baziran na online platformi za apliciranje projektnih prijedloga OCD, na čemu će focus biti već početkom 2021. 

Preuzmi dokument:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog pravobranioca ...

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

03.06.2022

Javni poziv za Ruralni razvoj - subvencioniranje ...

Preuzmi dokumente: JAVNI POZIV za Ruralni razvoj - subvencioniranje ruralnog ...

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

02.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka ...