Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD) USK

07.12.2020 - 12:45 by Administrator

Vlada USK je imenovala Ministarstvo pravosuđa i uprave USK, da, uz tehničku asistenciju projekta EU4CS, kreira prijedlog Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD) USK, u cilju jačanja saradnje i prevazilaženju postojećih barijera izmjedju javnog i civilnog sektora ali i kao podršku efikasnijoj primjeni javnih politika u USK.

O predmetnom prijedlogu Sporazuma Vlada USK želi čuti i  mišljenje OCD iz USK, te u tom smislu poziva OCD da daju svoje komentare najkasnije do 14/12/2020.
Dobijeni komentari će se analizirati i adresirati unutar sadržaja Sporazuma (u skladu sa njihovom relevatnošću) , te će finalni tekst Sporazuma, na posebnom dogadjaju, Vlada potpisati zajednost sa svim zainteresovanim OCD. 

Vlada je mišljenja da ovaj  institucionalni iskorak u saradnji javnog i civilnog sektora ima kapacitet da u značajnoj mjeri unaprijedi uključenost OCD u procese odlučivanja, kako bi Vlada i OCD partnerski radili u korist građana i zajednica Unsko-sanskog kantona .

Konačno, Vlada USK nema namjeru zadržati se na ovom mehanizmu saradnje sa OCD, nego želi omogućiti i moderan pristup OCD javnim sredstvima, baziran na online platformi za apliciranje projektnih prijedloga OCD, na čemu će focus biti već početkom 2021. 

Preuzmi dokument:

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava