Ured za borbu protiv korupcije USK održao sastanak s direktorima javnih institucija o prijavljivanju imovine

07.06.2024 - 11:41 by Administrator

Ured za borbu protiv korupcije Unsko- sanskog kantona danas je, u Bihaću organizovao sastanak sa direktorima srednjih škola, zdravstvenih ustanova, institucija kulture i drugih institucija sa područja ovog kantona.

Na sastanku su prezentirane zakonske odredbe koje se odnose na obavezu prijavljivanja imovine nosilaca javnih funkcija, način podnošenja prijava, rokove i druga pitanja u vezi sa primjenom Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podstaka o imovini nosilaca javnih funkcija i rukovodećih državnih službenika u Unsko-sanskom kantonu.

Prezentovana je i Odluka o uspostavi registra imenovanih lica te ciljevi uspostavljanja ovog registra, način dostavljanja i objavljivanja podataka.

- Današnji sastanak je nastavak aktivnosti koje je Ured za borbu protiv korupcije USK pokrenuo u cilju informisanja nosilaca javnih funkcija o obavezama koje proizlaze iz pozitivnih propisa, a u narednom periodu su planirani sastanci sa predstavnicima javnih preduzeća, gradskih i općinskih organa uprave, te drugih institucija, kaže Adela Tabaković, sekretar Ureda za borbu protiv korupcije USK.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava