Vlada USK dala saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva te na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije

13.06.2024 - 15:05 by Administrator

Vlada Unsko- sanskog kantona, na 50. sjednici, održanoj danas u Bihaću, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike dala je saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko- sanskog kantona te na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Unsko- sanskog kantona.

Tekst kolektivnih ugovora je usaglašen sa sindikatima u zdravstvu a danas je upriličeno i potpisivanje kolektivnih ugovora za oblast zdravstva.

Po ovlaštenju Vlade Kantona ugovor sa predstavnicima sindikata u zdravstvu potpisala je ministrica zdravstva, rada i socijalne politike Zemina Kadirić.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

27.06.2022

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

19.04.2024

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Preuzmi dokument: TROGODIŠNJI PLAN RADA 2025-2027

27.03.2024

Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova ...

19.02.2024

Javni poziv za registraciju kantonalnih organizacija ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za registraciju kantonalnih organizacija osoba ...

16.02.2024

Javni oglas za izbor i imenovanje članova ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Bihac
Datum: 23.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 24°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 10 33
pm10: 17 17
CO: 0 0
O3: 71 30
SO2: 5 2
NO2: 13 7

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Ministar

 • Zemina Kadirić
  037 316 - 058

E-mail:

Telefon:

 • Tehnički sekretar:
  037 316 - 057
 • Pomoćnik ministra za socijalnu politiku:
  037 316 - 056
 • Pomoćnik ministra za zdravstvo:
  037 316 - 054

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava