Sektor za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima

20.10.2021 - 00:00 by Administrator

Nadležnost Sektora za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima

(1)    Poslovi iz nadležnosti Sektora za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima i Pisarnicu odnose se na: 

a)    analizu i upravljanje ljudskim resursima;
b)    vođenje personalne dokumentacije (matične knjige zaposlenih, dosjea, prijave i odjave zaposlenika, uvjerenja i sl.);
c)    izradu rješenja (o prijemu, rasporedu, premještaju, prestanku radnog odnosa, odmorima, odsustvima, naknadama, i dr.);
d)    izdavanje uvjerenja na osnovu službene evidencije zaposlenih;
e)    pripremanje dokumentacije za prijem, unapređenje, nagrađivanje, prestanak radnog odnosa, penzionisanje;
f)    obavljanje poslova kancelarijskog poslovanja shodno Pravilniku o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uputstvu o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja;
g)    organiziranje, planiranje i razvoj prijema, zavođenja, raspoređivanja, razvođenja, opreme i arhiviranje službene dokumentacije uz primjenu IK sistema. 

(2)    Poslovi iz nadležnosti Sektora za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima obavljaju se poslovi koji se odnose na: 

a)    analizu i upravljanje ljudskim resursima;
b)    vođenje personalne dokumentacije (matične knjige zaposlenih, dosjea, prijave i odjave zaposlenika, uvjerenja i sl.);
c)    izradu rješenja (o prijemu, rasporedu, premještaju, prestanku radnog odnosa, odmorima, odsustvima, naknadama, i dr. );
d)    izdavanje uvjerenja na osnovu službene evidencije zaposlenih;
e)    pripremanje dokumentacije za prijem, unapređenje, nagrađivanje, prestanak radnog odnosa, penzionisanje i sl. 

(3)    Poslovi nadležnosti Sektora za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima koji se obavljaju u Pisarnici odnose se na: 

a)    obavljanje poslova kancelarijskog poslovanja shodno Pravilniku o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uputstvu o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja;
b)    organiziranje, planiranje i razvoj prijema, zavođenja, raspoređivanja, razvođenja, opreme i arhiviranje službene dokumentacije uz primjenu IK sistema. 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

24.05.2022

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

17.05.2022

Javni poziv: Pozivaju se imaoci pravosnažnih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4477/2022 od 12.05.2022.godine, ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...