Sektor za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima

20.10.2021 - 00:00 by Administrator

Nadležnost Sektora za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima

(1)    Poslovi iz nadležnosti Sektora za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima i Pisarnicu odnose se na: 

a)    analizu i upravljanje ljudskim resursima;
b)    voÄ‘enje personalne dokumentacije (matične knjige zaposlenih, dosjea, prijave i odjave zaposlenika, uvjerenja i sl.);
c)    izradu rješenja (o prijemu, rasporedu, premještaju, prestanku radnog odnosa, odmorima, odsustvima, naknadama, i dr.);
d)    izdavanje uvjerenja na osnovu službene evidencije zaposlenih;
e)    pripremanje dokumentacije za prijem, unapreÄ‘enje, nagraÄ‘ivanje, prestanak radnog odnosa, penzionisanje;
f)    obavljanje poslova kancelarijskog poslovanja shodno Pravilniku o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uputstvu o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja;
g)    organiziranje, planiranje i razvoj prijema, zavoÄ‘enja, rasporeÄ‘ivanja, razvoÄ‘enja, opreme i arhiviranje službene dokumentacije uz primjenu IK sistema. 

(2)    Poslovi iz nadležnosti Sektora za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima obavljaju se poslovi koji se odnose na: 

a)    analizu i upravljanje ljudskim resursima;
b)    voÄ‘enje personalne dokumentacije (matične knjige zaposlenih, dosjea, prijave i odjave zaposlenika, uvjerenja i sl.);
c)    izradu rješenja (o prijemu, rasporedu, premještaju, prestanku radnog odnosa, odmorima, odsustvima, naknadama, i dr. );
d)    izdavanje uvjerenja na osnovu službene evidencije zaposlenih;
e)    pripremanje dokumentacije za prijem, unapreÄ‘enje, nagraÄ‘ivanje, prestanak radnog odnosa, penzionisanje i sl. 

(3)    Poslovi nadležnosti Sektora za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima koji se obavljaju u Pisarnici odnose se na: 

a)    obavljanje poslova kancelarijskog poslovanja shodno Pravilniku o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uputstvu o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja;
b)    organiziranje, planiranje i razvoj prijema, zavoÄ‘enja, rasporeÄ‘ivanja, razvoÄ‘enja, opreme i arhiviranje službene dokumentacije uz primjenu IK sistema. 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

27.06.2022

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

31.01.2023

Javni poziv za dodjelu područja djelovanja ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za dodjelu područja djelovanja za vetereniraske ...

31.01.2023

JAVNI POZIV odvoz, zbrinjavanje i reciklažu ...

JAVNI POZIV odvoz, zbrinjavanje i reciklažu bezvrijedne arhivske građe - starog ...

20.01.2023

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju fotonaponske elektrane „Carpet ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...