Ured za zajedničke poslove

27.11.2017 - 00:00 by Administrator

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i način vršenja poslova i zadataka iz nadležnosti Ureda za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Ured)  i to:

a)    osnovni principi koji se imaju postići Pravilnikom  o unutrašnjoj organizaciji Ureda i nadležnost Ureda;
b)    unutrašnja organizacija Ureda, vrste organizacionih jedinica i njihova nadležnost;
c)    sistematizacija radnih mjesta; 
d)    rukovođenje Uredom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova;
e)    stručni kolegij i radna tijela Ureda; 
f)    saradnja u vršenju poslova i zadataka iz nadležnosti Ureda;
g)    programiranje i planiranje rada Ureda;
h)    način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnih odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika Ureda;
i)    organizacija rada Ureda;
j)    ostvarivanje javnosti rada Ureda;
k)    druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ureda

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

24.05.2022

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

17.05.2022

Javni poziv: Pozivaju se imaoci pravosnažnih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4477/2022 od 12.05.2022.godine, ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...