Organizaciona struktura

27.11.2017 - 00:00 by Administrator

(1)    Osnovne organizacione jedinice su:

a)    Sektor za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki;
b)    Sektor za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima;
c)    Sektor za informacione sisteme, informisanje, obezbjeđenje, tehničke i pomoćne poslove;


(2)    U sastavu Sektora za ekonomsko - finansijske poslove i poslove javnih nabavki
nalaze se:

a)    Odsjek za ekonomsko – finansijske poslove i 
b)    Odsjek za poslove javnih nabavki. 

(3)    U sastavu Sektora za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima

a)    Odsjek za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima i
b)    Pisarnica, koja po organizaciji odgovara Odsjeku, kao unutrašnjoj organizacionoj jedinici.

(4)    U sastavu Sektora za informacione sisteme, informisanje, obezbjeđenje, tehničke i pomoćne poslove nalaze se:

a)    Odsjek za informacione sisteme i informisanje 
b)    Odsjek za obezbjeđenje, tehničke i pomoćne poslove.

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

24.05.2022

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

17.05.2022

Javni poziv: Pozivaju se imaoci pravosnažnih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4477/2022 od 12.05.2022.godine, ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...