Sektor za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki

27.11.2017 - 00:00 by Administrator

Nadležnost Sektora za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki

1. U Sektoru za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki obavljaju se poslovi koji se odnose na: 

 1. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 2. provođenje procedure nabavki iskazanih u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade (budžetskih korisnika) shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 3. pružanje pomoći kod izrade tenderske dokumentacije vezane za javne nabavke iskazane u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i ustanova i drugih tijela, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 4. pripremu tekstova javnih tendera po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade;
 5. oglašavanje tendera i javnih oglasa;
 6. stručne poslove za Komisiju za izbor najpovoljnijih ponuda po raspisanim       tenderima – javnim oglasima, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima;
 7. izradu plana korištenja sredstava budžeta Unsko – sanskog kantona za potrebe Ureda;
 8. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 9. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade iz nadležnosti Odsjeka;
 10. vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

2. Poslovi iz nadležnosti Sektora za ekonomsko-finansijske poslove i poslove javnih nabavki koji se obavljaju u Odsjeku za ekonomsko-finansijske poslove odnose se na:

 1. najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka
 2. izmirenje obaveza Ureda po pitanju periodičnih i završnih računa
 3. vrši kontrolu sistema financijskog upravljanja, odnosno implementaciji Pravilnika o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja o predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti
 4. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 5. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 6. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade;
 7. vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

3. Poslovi iz nadležnosti Sektora za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki koji se obavljaju u Odsjeku za poslove javnih nabavki odnose se na:

 1. najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka
 2. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 3. provođenje procedure nabavki iskazanih u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade (budžetskih korisnika), shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 4. pružanje pomoći kod izrade tenderske dokumentacije vezane za javne nabavke iskazane u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i ustanova i drugih tijela, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 5. pripremu tekstova javnih tendera po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade;
 6. oglašavanje tendera i javnih oglasa;
 7. stručne poslove za Komisiju za izbor najpovoljnijih ponuda po raspisanim  tenderima – javnim oglasima, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima;
 8. izradu plana korištenja sredstava budžeta Unsko – sanskog kantona za potrebe Ureda;
 9. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 10. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade;
 11. vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

24.05.2022

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

17.05.2022

Javni poziv: Pozivaju se imaoci pravosnažnih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-4477/2022 od 12.05.2022.godine, ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...