Sektor za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki

27.11.2017 - 00:00 by Administrator

Nadležnost Sektora za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki

1. U Sektoru za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki obavljaju se poslovi koji se odnose na: 

 1. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 2. provoÄ‘enje procedure nabavki iskazanih u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade (budžetskih korisnika) shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 3. pružanje pomoći kod izrade tenderske dokumentacije vezane za javne nabavke iskazane u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i ustanova i drugih tijela, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 4. pripremu tekstova javnih tendera po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade;
 5. oglašavanje tendera i javnih oglasa;
 6. stručne poslove za Komisiju za izbor najpovoljnijih ponuda po raspisanim       tenderima – javnim oglasima, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima;
 7. izradu plana korištenja sredstava budžeta Unsko – sanskog kantona za potrebe Ureda;
 8. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 9. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade iz nadležnosti Odsjeka;
 10. voÄ‘enje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

2. Poslovi iz nadležnosti Sektora za ekonomsko-finansijske poslove i poslove javnih nabavki koji se obavljaju u Odsjeku za ekonomsko-finansijske poslove odnose se na:

 1. najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka
 2. izmirenje obaveza Ureda po pitanju periodičnih i završnih računa
 3. vrši kontrolu sistema financijskog upravljanja, odnosno implementaciji Pravilnika o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja o predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti
 4. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 5. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 6. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade;
 7. voÄ‘enje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

3. Poslovi iz nadležnosti Sektora za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki koji se obavljaju u Odsjeku za poslove javnih nabavki odnose se na:

 1. najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka
 2. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 3. provoÄ‘enje procedure nabavki iskazanih u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade (budžetskih korisnika), shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 4. pružanje pomoći kod izrade tenderske dokumentacije vezane za javne nabavke iskazane u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i ustanova i drugih tijela, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 5. pripremu tekstova javnih tendera po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade;
 6. oglašavanje tendera i javnih oglasa;
 7. stručne poslove za Komisiju za izbor najpovoljnijih ponuda po raspisanim  tenderima – javnim oglasima, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima;
 8. izradu plana korištenja sredstava budžeta Unsko – sanskog kantona za potrebe Ureda;
 9. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 10. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade;
 11. voÄ‘enje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

27.06.2022

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

31.01.2023

Javni poziv za dodjelu područja djelovanja ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za dodjelu područja djelovanja za vetereniraske ...

31.01.2023

JAVNI POZIV odvoz, zbrinjavanje i reciklažu ...

JAVNI POZIV odvoz, zbrinjavanje i reciklažu bezvrijedne arhivske građe - starog ...

20.01.2023

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju fotonaponske elektrane „Carpet ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...