Sektor za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki

27.11.2017 - 00:00 by Administrator

Nadležnost Sektora za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki

1. U Sektoru za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki obavljaju se poslovi koji se odnose na: 

 1. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 2. provođenje procedure nabavki iskazanih u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade (budžetskih korisnika) shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 3. pružanje pomoći kod izrade tenderske dokumentacije vezane za javne nabavke iskazane u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i ustanova i drugih tijela, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 4. pripremu tekstova javnih tendera po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade;
 5. oglašavanje tendera i javnih oglasa;
 6. stručne poslove za Komisiju za izbor najpovoljnijih ponuda po raspisanim       tenderima – javnim oglasima, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima;
 7. izradu plana korištenja sredstava budžeta Unsko – sanskog kantona za potrebe Ureda;
 8. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 9. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade iz nadležnosti Odsjeka;
 10. vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

2. Poslovi iz nadležnosti Sektora za ekonomsko-finansijske poslove i poslove javnih nabavki koji se obavljaju u Odsjeku za ekonomsko-finansijske poslove odnose se na:

 1. najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka
 2. izmirenje obaveza Ureda po pitanju periodičnih i završnih računa
 3. vrši kontrolu sistema financijskog upravljanja, odnosno implementaciji Pravilnika o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja o predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti
 4. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 5. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 6. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade;
 7. vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

3. Poslovi iz nadležnosti Sektora za ekonomsko – finansijske poslove i poslove javnih nabavki koji se obavljaju u Odsjeku za poslove javnih nabavki odnose se na:

 1. najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka
 2. izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 3. provođenje procedure nabavki iskazanih u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade (budžetskih korisnika), shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 4. pružanje pomoći kod izrade tenderske dokumentacije vezane za javne nabavke iskazane u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i ustanova i drugih tijela, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 5. pripremu tekstova javnih tendera po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade;
 6. oglašavanje tendera i javnih oglasa;
 7. stručne poslove za Komisiju za izbor najpovoljnijih ponuda po raspisanim  tenderima – javnim oglasima, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima;
 8. izradu plana korištenja sredstava budžeta Unsko – sanskog kantona za potrebe Ureda;
 9. pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 10. pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade;
 11. vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

27.06.2022

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

21.09.2022

Javni poziv za dodjelu područja djelovanja: ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu područja djelovanja: Za veterinarske ...

21.09.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

21.09.2022

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

15.09.2022

Javni poziv: Tekući transferi neprofitnim ...

Preuzmi dokumente: Tekst Javnog poziva Prijavni obrazac Izjava podnosioca ...

Javne Nabavke

06.09.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.08.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 16.08.2022.

02.08.2022

Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne ...

Preuzmi dokument: Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne reprezentacije ...

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.