Novosti

Dnevni red 41. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona (04.08.2023.)

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Kvartalnog izvještaja o realizaciji Programa ...

Dnevni red 40. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona (01.08.2023.)

1. Prijedlog Uredbe o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti policijskog ...

Dnevni red 36. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona (14.07.2023.)

1. Prijedlog Mišljenja o Prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju ...

Dnevni red 35. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona (13.07.2023.)

1. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja premijeru Kantona

Dnevni red 34. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona (10.07.2023.)

1. Prijedlog Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti na Program ...

Dnevni red 33. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona (06.07.2023.)

1. Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela zakupnine stana ili kuće mladih u ...

Dnevni red 32. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona (06.07.2023.)

1. Zapisnik o radu Vlade sa 24., 25., 26., 27., 28. i 29. sjednice Vlade kantona 2. ...

Dnevni red 31. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona (27.06.2023.)

1. Prijedlog Odluke o proglašenju Dana žalosti na Unsko-sanskom kantonu 10. ...

Dnevni red 30. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona (23.06.2023.)

1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Vlade Kantona 2.Mišljenje na Prednacrt ...

Dnevni red 29. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona (20.06.2023.)

1.    Prijedlog Programa poticaja razvoja male privrede za 2023. godine 2.   ...

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

29.05.2024

Program javne rasprave o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Program javne rasprave o nacrtu Zakona o visokom obrazovanju ...

24.05.2024

Javna rasprava: Nacrt Zakona o korištenju, ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju ...

09.05.2024

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu zakona o ...

Skupština Unsko-sanskog kantona prihvatila je Nacrt Zakona o prevenciji i ...

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

23.07.2024

Javni poziv za kandidovanje projekata za ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu namjenskih ...

22.07.2024

Ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata ...

Preuzmi dokument: Ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za člana komisije ...

22.07.2024

Ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata ...

Preuzmi dokument: Ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za člana komisije ...

18.07.2024

Preliminarna rang lista korisnika sredstava ...

Preuzmi dokumente: Obavijest Preliminarna rang lista korisnika sredstava ...

Javne Nabavke

25.06.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 


Bihac
Datum: 24.07.2024.
Vrijeme: 11h
Temperatura: 26°C
Polutant: Koncentracija: Index:
pm2.5: 9 30
pm10: 13 13
CO: 0 0
O3: 93 39
SO2: 4 2
NO2: 10 5

Indeks kvaliteta zraka - legenda
nema mjerenja  
dobar 0 - 50
umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150
nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300
opasan 301 - 500

Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava